Naam bewaargever inkomend object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam bewaargever inkomend object
Definitie Het veld 'naam bewaargever inkomend object' bevat de naam van de persoon of organisatie die het object in bruikleen of tijdelijke bewaring geeft.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de afzender van het object. Dit kan een persoonsnaam, een groepsnaam of een organisatienaam zijn.
Stadsmuseum Doetinchem
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomst > Algemeen > Binnenkomst > Afzender (E3)
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Gebruik de officiële instellingsnaam.
Dit veld is gekoppeld aan het bestand 'Persoon/Instellingen'.
Van Den Driessche, Johan
Systemen (2de poging)
Standaarden
Spectrum: Bewaargever (-)
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld voor een Persoon, een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon en Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.