Publicatie:IIIF Image API endpoint bij meemoo

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

Deze publicatie beschrijft de architectuur en workflow binnen meemoo om beelden uit het eigen MAM-systeem aan te bieden via een IIIF Image API endpoint. De endpoint zal gebruikt worden door VKC voor de ontsluiting van de collectie in de VKC Arthub via IIIF-manifests. Voorlopig worden enkel beelden van de VKC-musea ontsloten. Op termijn zal meemoo de endpoint breder inzetten, zowel voor derden als voor eigen gebruik. Bij het bepalen van de specificaties, minimale vereisten en architectuur is hier rekening mee gehouden.

Dit is deliverable 4 van het project IIIF-beeldinfrastructuur gekoppeld aan VKC-ecosysteem, fase 2: Hybride collecties, annotaties, multi-layer-viewer en IIIF-koppeling met meemoo van VKC in samenwerking met meemoo. Het is het geschreven resultaat van Taak 2 IIIF binnen meemoo.


Referentie
Titel IIIF Image API endpoint bij meemoo (Voorkeurstitel)

D4 IIIF-beeldinfrastructuur gekoppeld aan VKC-ecosysteem fase 2: Hybride collecties annotaties multi-layer-viewer en IIIF-koppeling met meemoo (Alternatieve titel)

Locatie https://github.com/viaacode/iiif-deliverables
Uitgever
Jaar van uitgave 2021
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


Conclusie

Meemoo voorziet in het kader van het project IIIF-beeldinfrastructuur gekoppeld aan VKC-ecosysteem, fase 2: Hybride collecties, annotaties, multi-layer-viewer en IIIF-koppeling met meemoo een IIIF Image API. De API zal in eerste instantie beelden van de musea aangesloten bij de VKC ontsluiten voor gebruik door VKC. VKC zorgt zelf voor ontsluiting van de kunstwerken via de IIIF Presentation API. Op termijn zal het endpoint breder ingezet worden met een groter aanbod en zowel voor gebruik door derden als voor eigen gebruik van meemoo.

De endpoint bestaat uit een IIPImage server met lokale opslag en is bereikbaar via een nginx proxy-server op images.meemoo.be. De implementatie gebeurt volledig door meemoo op de eigen infrastructuur.

Als ontsluitingsformaat wordt JPEG2000 (jp2) gehanteerd. Er wordt een workflow uitgewerkt waarmee de archiefbestanden vlot kunnen worden omgezet naar dit formaat en waarbij kleurkaarten van het origineel worden verwijderd. De afgeleide bestanden worden op de meemoo-infrastructuur bewaard.

Deliverable

Broncode