Publicatie:Handleidng JHOVE/JHOVE configureren

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Voor je JHOVE kunt opstarten, moet je in de map 'jhove' een aantal bestanden 'configureren', dat betekent ze zodanig aanpassen dat de software correct kan samenwerken met je computer. Deze bestanden bevatten de basisinstellingen en het opstartscript voor JHOVE. Om deze bestanden te wijzigen heb je een goede tekstverwerker voor broncode nodig. De tekstverwerker die standaard op je systeem staat (bv. Notepad) volstaat niet. Hier vind je enkele links naar gratis tekstverwerkers voor broncode:

  • Windowsgebruikers kunnen gebruik maken van Notepad++.
  • Mac OS X-gebruikers kunnen gebruik maken van TextWrangler.
  • Linuxgebruikers kunnen gebruik maken van Emacs

Configuratie

Ga naar de map conf in de jhove-map en open met je tekstverwerker het configuratiebestand jhove.conf. Dit bestand bevat de basisinstellingen van JHOVE op jouw computer. In dit bestand zul je twee zaken wijzigen.

<jhoveHome>

Ga op zoek naar dit element:

<jhoveHome>jhove-home-directory</jhove-Home>

In de plaats van 'jhove-home-directory' voeg je de locatie toe van de jhove-map op je computer (zie hierboven). Wanneer je Windows gebruikt, is dat bijvoorbeeld:

<jhoveHome>C:\JHOVE</jhove-Home>

<tempDirectory>

Ga nu op zoek naar het volgende element:

<tempDirectory>temporary-directory</tempDirectory>

Vervang hier 'temporary-directory' door de locatie waar op jouw computer de tijdelijke bestanden worden opgeslagen. Gebruik bij voorkeur de volgende standaardlocaties:

  • windows: C:\Temp
  • mac: /var/tmp
  • linux: /var/tmp

Wanneer je Windows gebruikt, is dat bijvoorbeeld:

<tempDirectory>C:\Temp</tempDirectory>

Wanneer je deze twee regels hebt aangepast, sla je het jhove.conf-bestand op en sluit je de tekstverwerker.

Opstartscript

Nu <jhoveHome> en <tempDirectory> ingesteld zijn, ga je in de 'jhove'-map een opstartscript maken. Dit is een bestand dat de commando's bevat die nodig zijn om JHOVE op te starten. De jhove-map bevat een aantal sjablonen van opstartscripts. Daar zul je nu gebruik van maken om JHOVE op jouw computer te kunnen opstarten.

Je maakt eerst een kopie van de opstartscriptsjabloon. Geef je kopie dan een nieuwe naam:

  • Windowsgebruikers kopiëren het bestand jhove_bat.tmpl, plakken het in dezelfde map en noemen het gekopieerde bestand jhove.bat.
  • Mac OS X- en Linuxgebruikers doen hetzelfde met het bestand jhove.tmpl en noemen het jhove.

Nu ga je in je nieuwe bestand opnieuw een aantal instellingen aanpassen aan je eigen situatie. Open het bestand met je tekstverwerker voor broncode en ga op zoek naar de volgende elementen:

SET JHOVE_HOME=
SET JAVA_HOME=
SET JAVA=

Aan deze elementen voeg je de locatie toe van de mappen waar JHOVE en JAVA zich bevinden.
Opgelet: Het is heel belangrijk dat je op voorhand controleert waar op je systeem JHOVE en Java zich bevinden. De configuratie is hier immers volledig afhankelijk van. Zorg ervoor dat je configuratie dus steeds synchroon is met waar JHOVE en Java zich bevinden op je systeem.

Als je de aanwijzingen hierboven gevolgd hebt, dan zien deze lijnen er bijvoorbeeld als volgt uit:

Voor Windows:

SET JHOVE_HOME="C:\JHOVE
SET JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jre6"
SET JAVA=$JAVA_HOME$\bin\java

Voor Mac:

SET JHOVE_HOME=/Applications/jhove
SET JAVA_HOME=usr/lib/java
SET JAVA=$JAVA_HOME; /bin/java

Voor Linux:

SET JHOVE_HOME="/usr/local/src/jhove
SET JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre"
SET JAVA=$JAVA_HOME; /bin/java

Nu je alles correct geconfigureerd hebt, kun je JHOVE opstarten. Je kunt JHOVE zowel gebruiken via een grafische interface als via de command line.