Publicatie:FAME (FAce MEtadata)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

Het project 'FAME (FAce MEtadata)' ontwikkelde best practices om personen op die foto’s en video’s te identificeren via (semi-)geautomatiseerde gezichtsherkenning. Daarnaast onderzocht het project ook hoe bestaande metadata de accuraatheid van de gezichtsherkenning kunnen verbeteren. Op deze pagina vind je een samenvatting, de eindresultaten en het eindrapport van het project.


Referentie
Titel FAME (FAce MEtadata) (Voorkeurstitel)
Locatie
Uitgever
Jaar van uitgave 2022
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


Over het project

Culturele organisaties slagen er onvoldoende in om omvangrijke collecties foto’s en video’s van goede metadata te voorzien. Dit tekort belemmert de online toegang en bevraging, alsook het hergebruik van digitale foto’s en video’s. Dit project ontwikkelde best practices om personen op die foto’s en video’s te identificeren via (semi-)geautomatiseerde gezichtsherkenning. Daarnaast onderzocht dit project ook hoe bestaande metadata de accuraatheid van de gezichtsherkenning kunnen verbeteren.

Resultaten

D1 Werkplan

Het werkplan beschrijft voor elk werkpakket het te volgen onderzoeksscenario en de integratie van het eindresultaat in de beheersystemen van de partner. Daarnaast worden ook de referentiesets voorbereid voor de validatie van de testresultaten.

Je kunt de deliverable lezen door HIER te klikken.

D2-3-4 Gezichtsherkenning van politici, wielrenners en podiumkunstenaars in foto- en videomateriaal

Deze deliverable beschrijft de drie pilootproject die uitgevoerd werd in het kader van het FAME-project. In het eerste pilootproject stond de herkenning van politici en activisten centraal, in het tweede de herkenning van wielrenners en in het derde de herkenning van podiumkunstenaars.

D5 Disseminatierapport

Deze deliverable geeft een overzicht van de communicatie over het FAME-project, de presentaties die we over het project en zijn resultaten hebben gedaan, de studiedagen die we hebben georganiseerd en de tijdschriftartikels die we hebben gepubliceerd.

Je kunt de deliverable lezen door HIER te klikken.

D6 Eindrapport Operationalisering van (metadata-gedreven)gezichtsherkenning in de registratiepraktijk

Deze deliverable is het eindrapport van het project FAME (FAce MEtadata).

Je kunt de deliverable lezen door HIER te klikken.

Publicaties

Als onderdeel van het FAME-project hebben we enkele artikels gepubliceerd in vaktijdschriften:

Studiedagen

Als onderdeel van het FAME-project hebben we drie studiedagen georganiseerd:

Een verslag van de drie studiedagen werd gepubliceerd op de meemoo-website.

Meer info over het project

Contacteer