Publicatie:DIM Casestudie Platenpasteur - De Oude Kaasmakerij

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting


Referentie
Titel DIM Casestudie Platenpasteur - De Oude Kaasmakerij (Voorkeurstitel)
Locatie
Uitgever
Jaar van uitgave 2017
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


Deze publicatie maakt deel uit van het cultureel ontwikkelingsgericht erfgoedproject Duiken in de Machine

Omschrijving

“Pasteuriseren is een proces in de voedselindustrie dat schadelijke bacteriën in aan bederf onderhevige voedselproducten vernietigt door het voedsel kortstondig te verhitten.” Zo luidt de definitie van pasteuriseren. Het proces werd vernoemd naar de uitvinder, Louis Pasteur. De Platenpasteur behoort tot de vaste collectie van De Oude Kaasmakerij. In het museum kan men diverse machines voor het maken van kaas bezichtigen. Alle machines staan nog in de originele opstelling, zoals toen de kaasmakerij nog een productiebedrijf was. Bij de pasteurisatie maakt men gebruik van de platen voor een warmte-uitwisseling tussen melk en water. De twee vloeistoffen komen echter nooit met elkaar in contact. Aan de ene kant van de pasteur wordt de melk opgewarmd tot minimum 72°C door toevoer van verhit water, aan de andere kant van de pasteur wordt de melk opnieuw afgekoeld door de toevoer van koud water. Aan de kant van een plaat waarlangs het water stroomde kan men een roestig oppervlakte vaststellen, aan de kant waar de melk stroomde merkt men een witte aanslag op.

Realisatie

Technisch dossier

Bij deze casestudie was het vooral de bedoeling om het museum te voorzien van informatieve archiefdocumentatie en een illustratief 3D model. Aangezien er plannen zijn om een tentoonstelling rond voedselveiligheid te realiseren, wil de conservator het belang van pasteurisatie belichten. Hierbij zou de platenpasteur als collectiestuk ook centraal staan. Er zijn echter geen archiefdocumenten over deze machine en haar werking beschikbaar. Daarom werd er geopteerd om een een dossier over de machine aan te leggen, waarbij het werkingsprincipe omschreven wordt en waarbij technische illustraties de werking ook verduidelijken. Een 3D model van de machine, waarbij de basisonderdelen van de machine apart uitgetekend worden (zoals de platen), vormt een illustratief 3D model om in de toekomst mee aan de slag te gaan (voor bijvoorbeeld het maken van werkingsvisualisaties, 3D prints van een deel/doorsnede van de machine).

Studie

Voor het maken van de studie werd beroep gedaan op Howest & UGent Industrial Design Center. Een projectmedewerker ging ter plekke de machine bestuderen. Ze verzamelde onder andere informatie via boeken over het pasteurisatieproces en bij hedendaagse pasteurs en warmtewisselaars. Door de verzamelde informatie af te toetsen aan het studie-object, kon een volledig beeld geschetst worden van hoe de machine gebruikt werd.

3D CAD model

Door de machine en de machine-onderdelen op te meten en verschillende aanzichten van de machine te fotograferen, was het mogelijk om een technisch 3D-model van de machine in de software Siemens NX uit te tekenen. Het 3D model werd dan ook gebruikt voor het maken van enkele visualisaties. Om de raadpleegbaarheid van het model te bevorderen, werd het model ook als 3D PDF opgeslagen.