Discuss Iconografische beschrijving

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

BartB: De woordkeuze 'Iconografisch' lijkt het veldgebruik in te perken tot effectief louter "informatie over de voorstelling van of op het object". Voor een reeks objecten is een ruimere interpretatie van de inhoud voor dit veld noodzakelijk. Ook CDWA laat een wat ruimere interpretatie toe (It also covers the function of an object or architecture --Bart Bosmans (overleg) 21 feb 2019 16:27 (CET)that otherwise has no narrative content.). Vooral dit laatste - "die verder/op een andere manier geen narratieve inhoud bezitten" - vind ik een relevante aanvulling.

Er blijft verder het vraagstuk van de context-gerelateerde inhoudelijke informatie over een object. Context gerelateerde info wordt door CDWA onder een aparte categorie "Context" geplaatst (17.). Voor context gerelateerde informatie is er binnen het Invulboek geen specifiek veld voorzien tenzij dit wordt opgevangen door het element "Iconografische beschrijving". Maar strikt genomen is dat geen 'iconografie'.

Voor gemengde collecties of fotografische collecties is een inhoudelijke inperking tot louter 'iconografie' een knelpunt.

bv. Beschrijving van een brok steenkool. Op zich kan men zich louter beperken tot een fysieke beschrijving. Maar wat als deze brok afkomstig is van de laatst bovengehaalde wagon steenkool vlak voor de sluiting van een steenkoolmijn van Winterslag in 1988? Het is deze inhoudelijke informatie die deze specifieke klomp onderscheidt van de 66 miljoen ton 'gewone' steenkoolklompen die hier aan vooraf gingen. Het is het verhaal achter het object. Deze inhoudelijke informatie dient ergens genoteerd en beschreven te worden.

bv. Zwart-Wit foto van een gewonde soldaat met brancardiers in de loopgraven. In de beschrijving van de voorstelling van deze foto kan men zich louter beperken tot "Gewonde soldaat met brancardiers in de loopgraven.". Maar waar beschrijft men de bijkomende informatie - indien gekend - bij deze foto? Men weet hoe de soldaat heet, idem voor de beide brancardiers, ook het verhaal achter de foto is gekend, men kent zelfs de aanleiding/reden die tot deze verwonding heeft geleid en hoe het de man verder verliep. Het vertelt het verhaal achter deze foto waarvan een deel context-gerelateerd.

Binnen het Erfgoedregister heet het veld "Inhoudelijke beschrijving" en dient voor zowel iconografische beschrijvingen (indien een heiligenbeeld beschreven wordt) als voor beschrijvingen hoe objecten functioneren/werken (werktuigen, instrumenten, apparaten...), verhalen over, rond en van objecten (foto's, momento's,...) en ruimer inhoudelijke context-informatie.

Wordt het veld "Beschrijving" binnen Adlib enkel gebruikt in het kader van informatie over de voorstelling van of op het object? Of kan dit ook afhankelijk van de collectie en het object ruimer geïnterpreteerd worden?

Indien dit veld in beide systemen een ruimere toepassing kent, passen we best ook de definitie met de invulregels hierop aan (ook al heet het element 'iconografie'). Het alternatief is dat we elders velden moeten creëren of voorzien voor andere types van beschrijvende inhoudelijke informatie.

Redactieraad: bij de elementen objectgeschiedenis en associaties kan dergelijke informatie worden weggeschreven, we houden iconografische beschrijving liever strikter en maken de velden bij objectgeschiedenis en associaties nog aan