Type trefwoord object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld type trefwoord object
Definitie Het veld ‘type trefwoord object’ documenteert de aard van het object dat beschreven is in de publicatie.
Invulregels
Vul hier het type term in dat aan het object wordt toegeschreven. Dit kan aan de hand van een vaste woordenlijst, thesaurus of classificatiesysteem zijn.
Systemen
Standaarden