Type trefwoord gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld type trefwoord gebeurtenis
Definitie (todo)
Invulregels multiple
Systemen multiple
Standaarden multiple