Type trefwoord gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Veld type trefwoord gebeurtenis
Definitie Het veld ‘type trefwoord gebeurtenis’ documenteert het type gebeurtenis binnen het materiaal.
Invulregels
Vul hier het type gebeurtenis in dit aan de hand van een woordenlijst, thesaurus of classificatiesysteem.
Systemen
Standaarden