Logo CEST

Glossarium

Uit CEST - Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox | PACKED vzw Expertisecentrum Digitaal Erfgoed

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
(Themistocles)
(134 tussenliggende versies door 4 gebruikers worden niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
Het glossarium is een lijst met vaktermen die op deze website worden vermeld met betrekking tot de digitalisering van cultureel erfgoed . Het glossarium wordt stelselmatig aangevuld en verbeterd. Om de notatiewijze volledig te begrjipen, lees de [[Redactie#Instructies_5|richtlijnen]] op de redactiepagina.
 
Het glossarium is een lijst met vaktermen die op deze website worden vermeld met betrekking tot de digitalisering van cultureel erfgoed . Het glossarium wordt stelselmatig aangevuld en verbeterd. Om de notatiewijze volledig te begrjipen, lees de [[Redactie#Instructies_5|richtlijnen]] op de redactiepagina.
 +
===Administratieve metadata===
 +
USE: administratieve metadata<br/>
 +
NT: technische metadata<br/>
 +
NT: juridische metadata<br/>
 +
NT:preserveringsmetadata<br/>
 +
BT: metadata<br/>
 +
RT: descriptieve metadata<br/>
 +
RT: structurele metadata<br/>
 +
DEF: Administratieve [[Glossarium#Metadata|metadata]] hebben betrekking op het gebruik en het beheer een digitaal object, zoals wanneer en hoe het werd gemaakt, wat het bestandstype is en een aantal technische gegevens. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds [[Glossarium#Juridische metadata|juridische metadata]] (wie is de rechthebbende, wie mag het digitaal object gebruiken en onder welke voorwaarden ...) en anderzijds [[Glossarium#Technische metadata|technische metadata]] en [[Glossarium#Preserveringsmetadata|preserveringsmetadata]], die gegevens bevatten die nodig zijn voor het archiveren en preserveren van het object.<br/>
 +
SRC:http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf<br />
 +
 
===Aggregatie===
 
===Aggregatie===
 
USE: aggregatie <br />
 
USE: aggregatie <br />
 
RT: Aggregator<br />
 
RT: Aggregator<br />
DEF: Het op één plaats presenteren van inhoud uit meerdere online databases of websites. Dankzij de aggregatie kunnen deze bronnen in één overzicht, bijvoorbeeld een mash-up site, gepresenteerd of met één vraag doorzocht worden.<br />
+
DEF: Aggregatie is het op één plaats presenteren van inhoud uit meerdere online databases of websites. Dankzij de aggregatie kunnen deze bronnen in één overzicht, bijvoorbeeld een mash-up site, gepresenteerd of met één vraag doorzocht worden.<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Aggregatie/<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Aggregatie/<br />
  
Regel 10: Regel 21:
 
DEF: Een algoritme is een eindige opvolging van (wiskundige) instructies. Het zijn een aantal stappen die beschrijven hoe uit een bepaalde begintoestand een bepaalde eindtoestand kan berekend worden. Compressietechnieken gebruiken een algoritme om de hoeveelheid data van een bestand te beperken.<br />
 
DEF: Een algoritme is een eindige opvolging van (wiskundige) instructies. Het zijn een aantal stappen die beschrijven hoe uit een bepaalde begintoestand een bepaalde eindtoestand kan berekend worden. Compressietechnieken gebruiken een algoritme om de hoeveelheid data van een bestand te beperken.<br />
 
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme#Algoritme_versus_computerprogramma<br />
 
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme#Algoritme_versus_computerprogramma<br />
 +
 
===API===
 
===API===
 
USE: API<br />
 
USE: API<br />
Regel 41: Regel 53:
 
DEF: Een verzameling digitaal beeldmateriaal, bijeengebracht in een databank die via een netwerk toegankelijk is. Op deze wijze kan een collectie beeldmateriaal van een erfgoedinstelling digitaal worden ontsloten en voor het grote publiek doorzoekbaar gemaakt worden. Een beeldbank wordt doorgaans beheerd met een Digital Asset management systeem ([[DAM]]).<br />
 
DEF: Een verzameling digitaal beeldmateriaal, bijeengebracht in een databank die via een netwerk toegankelijk is. Op deze wijze kan een collectie beeldmateriaal van een erfgoedinstelling digitaal worden ontsloten en voor het grote publiek doorzoekbaar gemaakt worden. Een beeldbank wordt doorgaans beheerd met een Digital Asset management systeem ([[DAM]]).<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Beeldbank/ <br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Beeldbank/ <br />
 +
 +
===Bemonsteringsfrequentie===
 +
USE: bemonsteringsfrequentie<br />
 +
UF:sample rate<br />
 +
DEF: De bemonsteringsfrequentie is een maat voor het aantal metingen die per bepaalde eenheid worden gedaan in een digitaliseringsproces. Bij geluid is deze eenheid tijd en wordt dit uitgedrukt in hertz. Een audio-cd heeft een bemonsteringsfrequentie van 44.1 kHz: er worden dus 44.100 monsters (samples) genomen per seconde. Bij digitaliseren van beeldmateriaal is er ook sprake van een bemonsteringsfrequentie (vaak foutief aangeduid met de term ''resolutie''). De bemonsteringsfrequentie van beeldmateriaal wordt uitgedrukt pixels per inch (PPI).<br />
 +
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bemonsteringsfrequentie<br />
  
 
===Berlin Declaration===
 
===Berlin Declaration===
 
USE: Berlin Declaration<br />
 
USE: Berlin Declaration<br />
 
BT: open access<br />
 
BT: open access<br />
DEF: De Berlin Declaration on Open Access is een verklaring die onderzoekers adviseert om hun materiaal te publiceren in open access, zodat de resultaten kosteloos toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Het gaat hierbij niet uitsluitend om de onderzoeksresultaten, maar de verklaring roept onderzoekers ook op ruwe data en ander materiaal te publiceren zodat anderen dit kunnen raadplegen, gebruiken en verder verspreiden. De enige eis die de verklaring hieraan stelt is dat de naam van de oorspronkelijke auteur wordt vermeld en er geen plagiaat mag worden gepleegd. Open Access wordt ondersteund door het [http://www.mpg.de/index.html Max Planck Gesellschaft] en het Europese project [http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ ECHO] (European Cultural Heritage Online].<br />
+
DEF: De Berlin Declaration on Open Access is een verklaring die onderzoekers adviseert om hun materiaal te publiceren in open access, zodat de resultaten kosteloos toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Het gaat hierbij niet uitsluitend om de onderzoeksresultaten, maar de verklaring roept onderzoekers ook op ruwe data en ander materiaal te publiceren zodat anderen dit kunnen raadplegen, gebruiken en verder verspreiden. De enige eis die de verklaring hieraan stelt is dat de naam van de oorspronkelijke auteur wordt vermeld en er geen plagiaat mag worden gepleegd. Open Access wordt ondersteund door het [http://www.mpg.de/de Max Planck Gesellschaft] en het Europese project [http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ ECHO] (European Cultural Heritage Online].<br />
 
HN: Ondertekent in oktober 2003 <br />
 
HN: Ondertekent in oktober 2003 <br />
 
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_access#Berlin_Declaration_on_Open_Access <br />
 
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_access#Berlin_Declaration_on_Open_Access <br />
 
FR: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf <br />
 
FR: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf <br />
 +
 +
===Beschrijvingsregels===
 +
USE: beschrijvingsregels <br />
 +
UF: regelwerk <br />
 +
UF:catalografie<br />
 +
DEF: Beschrijvingsregels zijn afspraken over de inhoud, volgorde en syntax van de gegevens waarmee je een bron beschrijft. Beschrijvingsregels waarborgen dat metadata van bronnen op een consistente manier worden vastlegt. <br />
 +
FR: http://www.docam.ca/en/see-the-glossaurus.html<br />
 +
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=87<br />
 +
FR: Beschrijvingsregels leggen uit hoe je een datastructuur invult.<br />
  
 
===Bestandsformaat===
 
===Bestandsformaat===
Regel 65: Regel 92:
 
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx<br />
 
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx<br />
 
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=586
 
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=586
 +
 +
===Bitdiepte===
 +
USE:bitdiepte <br />
 +
UF:kleurdiepte <br />
 +
DEF:Bitdiepte bepaalt hoeveel kleurinformatie beschikbaar is voor elke pixel in een afbeelding. Hoe meer bits met informatie per pixel, hoe meer beschikbare kleuren en hoe nauwkeuriger de kleur wordt weergegeven. Een afbeelding met de bitdiepte 1 heeft bijvoorbeeld pixels met twee mogelijke waarden: zwart en wit (1 of 0). Een afbeelding met de bitdiepte 8 heeft echter 256 (2 tot de 8ste macht) mogelijke waarden.
 +
 +
Grijswaardenafbeeldingen met de bitdiepte 8 hebben 256 mogelijke grijswaarden.<br />
 +
RGB-afbeeldingen bestaan uit drie kleurkanalen. Een RGB-afbeelding met 8 bits per pixel beschikt over 256 mogelijke waarden voor elk kanaal, waarmee dus ruim 18 miljoen kleuren kunnen weergegeven worden. RGB-afbeeldingen met 8-bits per kanaal worden soms ook wel 24-bits afbeeldingen genoemd (8 bits x 3 kanalen = 24 bits met gegevens voor elke pixel).<br />
 +
SRC:http://help.adobe.com/nl_NL/Photoshop/10.0/help.html?content=WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-73da.html<br />
 +
 +
===Bitrate===
 +
USE:bitrate<br/>
 +
UF:bitsnelheid<br />
 +
DEF: De bitrate of bitsnelheid van informatieoverdracht, is het aantal bits dat per tijdseenheid over een lijn wordt verzonden. Men drukt de bitrate uit in b/s (bits per seconde). Een bit is de kleinste hoeveelheid informatie. Hoe hoger de bitrate, hoe meer informatie er per tijdseenheid verzonden en ontvangen kan worden. Vooral voor het realtime bekijken en beluisteren van muziek en video, is voor een hoge kwaliteit een hoge bitrate van belang.<br />
 +
SRC:http://nl.wikipedia.org/wiki/Bitrate <br />
 +
 +
===Bitrot===
 +
USE:bit rot<br />
 +
UF:bit loss<br/>
 +
DEF:Het geleidelijk verval van digitale data, meestal veroorzaakt door slijtage of verval van de drager (harde schijf, ram-geheugen, chip, cd-rom, dvd, tape...) Het gevolg is dat het signaal verdwijnt of wordt gewijzigd (een 1 verandert in een 0 of omgekeerd). Dit kan potentieel enorme schade aanrichten en de bestanden onleesbaar maken.<br />
 +
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=2538<br />
 +
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rot<br />
 +
 +
===Bitstream===
 +
USE:bitstream<br/>
 +
RT:bytestream<br/>
 +
DEF:Een bitstream is een sequentie van bits. Als deze bits per acht gegroepeerd zijn spreken we van een bytestream. <br/>
 +
 +
===Born digital===
 +
USE:born digital<br />
 +
UF:digital born<br />
 +
SN:video<br/>
 +
DEF: Bestanden die van oorsprong digitaal gecreëerd zijn, door het gebruik van digitale opname-apparatuur (digitale camera) of door het gebruik van software. ''Born digital'' staat tegenover ''gedigitaliseerd'', waarbij een analoog object of signaal omgezet wordt in digitale vorm.<br />
 +
 +
===Checksum===
 +
USE:[[Glossarium#Controlegetal|controlegetal]]<br/>
 +
 +
===Chrominantiekanaal===
 +
USE:chrominatiekanaal<br />
 +
DEF:Als een videosignaal wordt opgesplitst in meerdere componenten, bepalen de chrominatiekanalen de waarde van alle kleuren - dit in tegenstelling tot de helderheid (luminatie), wat de waarde bepaalt van de hoeveelheid licht. Als er enkel een luminatiekanaal is, is de video of afbeelding in zwart-wit. In een component videosignaal wordt de chrominatie in de kanalen 'U' en 'V' beschreven.<br />
 +
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Chrominantie<br />
  
 
===CMS===
 
===CMS===
Regel 72: Regel 140:
 
RT: databank<br />
 
RT: databank<br />
 
RT: XML <br />
 
RT: XML <br />
DEF: Een Content Management Systeem is een applicatie waarmee pagina's, afbeeldingen en andere bestanden waaruit een website bestaat, kunnen worden beheerd. Een CMS biedt de mogelijkheid om webpagina's aan te maken en te bewerken, afbeeldingen toe te voegen en de presentatie, in de vorm van sjablonen, direct aan te passen. In toenemende mate is een CMS gekoppeld aan een databank (bijvoorbeeld in SQL) waarin de teksten worden opgeslagen. In andere gevallen gebruikt een CMS XML om gegevens in te bewaren. Er zijn veel verschillende CMS'en in omloop, al dan niet open source of gesloten, gratis of betaald, stand-alone of web-based en speciaal gemaakt voor het beheer van persoonlijke weblogs of van commerciële websites en intranets van grote bedrijven.<br/>Zie ook het [[:Category:CMS|overzicht CMS software]] elders op de wiki.<br />
+
DEF: Een Content Management Systeem is een applicatie waarmee pagina's, afbeeldingen en andere bestanden waaruit een website bestaat, kunnen worden beheerd. Een CMS biedt de mogelijkheid om webpagina's aan te maken en te bewerken, afbeeldingen toe te voegen en de presentatie, in de vorm van sjablonen, direct aan te passen. In toenemende mate is een CMS gekoppeld aan een databank (bijvoorbeeld in SQL) waarin de teksten worden opgeslagen. In andere gevallen gebruikt een CMS XML om gegevens in te bewaren. Er zijn veel verschillende CMS paketten in omloop, van eenvoudige gratis open source systemen voor persoonlijke websites, tot complexe maatwerkoplossingen voor het beheer van commerciële websites en intranets van grote bedrijven.<br/>Zie ook het [[:Category:CMS|overzicht CMS software]] elders op de wiki.<br />
 +
 
 +
===Codec===
 +
USE: codec <br />
 +
RT:[[Glossarium#Containerformaat|containerformaat]]<br />
 +
DEF: Een codec is een stuk soft- of hardware dat toelaat data te coderen/decoderen of te comprimeren/decomprimeren. Er bestaan codecs om bijvoorbeeld geluid of beeld te coderen in een handelbaar formaat met behoud van een zeker kwaliteitsniveau. Hoe de codering precies te werk gaat hangt af van het doel en is vaak te vinden bij de beschrijving van de desbetreffende codec. <br />
 +
De term codec wordt ook gebruikt om het bestandsformaat aan te duiden of de standaard die de werking van de codec specificeert. Een codec wordt steeds gebruikt in combinatie met een [[Glossarium#Containerformaat|containerformaat]]<br />
 +
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Codec <br />
 +
SRC: http://en.wikipedia.org/wiki/Codec<br />
 +
FR:https://www.ictu.nl/archief/wiki.noiv.nl/xwiki/bin/view/NOiV/Wat%2Bzijn%2Bmultimediaformaten.html<br />
 +
 
 +
===Command line interface===
 +
USE: command line interface<br/>
 +
UF:opdrachtregel<br/>
 +
UF:command line<br/>
 +
AB:CLI<br/>
 +
RT:Graphical User Interfcae<br/>
 +
DEF:De command line is een manier om een computer opdrachten te geven door het ingeven van tekstcommando's. Zowat alle besturingssystemen beschikken over een commandline interface. Bij Windows is dit de ''opdrachtprompt'' (Eng.: ''command prompt)'', bij Mac OS X heet dit programma ''Terminal''.<br/>
 +
 
 +
===Component video===
 +
USE:component video<br />
 +
DEF: Bij component video wordt het signaal in twee of meer componenten opgesplitst. Veelal wordt hiermee het analoge formaat YPbPr bedoeld, waar er drie componenten zijn. Het eerste component (Y) bevat de informatie over de luminatie, het tweede (Pb) de informatie over de hoeveelheid blauw, de derde (Pr) de informatie over de hoeveelheid rood. YCbCr is de digitale variant van YPbPr. <br />
 +
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Component_video<br />
 +
 
 +
===Composiet video===
 +
USE: composiet video<br />
 +
UF:CVBS<br />
 +
DEF: Composiet video is een manier om een analoog videosignaal over één kanaal te transporteren. Dit resulteert in een matige beeldkwaliteit.<br />
 +
 
 +
===Conservering===
 +
USE:conservering<br/>
 +
RT:preservering<br/>
 +
RT:restaureren<br/>
 +
NT: migratie<br/>
 +
NT: transcoderen<br/>
 +
NT: emulatie<br/>
 +
DEF:Conservering is ingrijpen in het document om het fysische, chemische en/of biologische afbraakproces te remmen en bestaande toestand te stabiliseren. <br >
 +
Conservering van digitale documenten kan een ingreep in de bitsequentie ([[Glossarium#Migratie|migreren]]; [[Glossarium#Transcoderen|transcoderen]]) zijn om het verval van de bitsequentie te stabiliseren en de leesbaarheid te verzekeren, of een ingreep in de hard- en/of software om de authenticiteit van de representatie te verzekeren.  <br />
 +
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx#conservation<br />
 +
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=79<br/>
 +
FR:http://www.archiefwiki.org/wiki/Conservering<br/>
 +
FR:Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, lemma 151.<br/>
 +
 
 +
===Containerformaat===
 +
USE:containerformaat<br />
 +
RT:codec<br />
 +
DEF:Een multimediabestand is vrijwel altijd gelaagd opgebouwd. Het bevat altijd één of meerdere typen gegevens, zoals video- en audiotracks, afbeeldingen, metadata, ondertitels en navigatie-informatie. Deze gegevens worden gestructureerd  door het containerformaat. Dat beschrijft de opbouw van het bestand, maar niet de multimediale gegevens zelf (bijvoorbeeld video, audio of afbeelding). Dat laatste wordt beschreven door de [[Glossarium#Codec|codec]]<br />
 +
SRC: https://wiki.noiv.nl/xwiki/bin/view/NOiV/Wat+zijn+multimediaformaten<br />
  
 
===Contextualiseren===
 
===Contextualiseren===
Regel 78: Regel 193:
 
DEF: Het verschaffen van achtergrondinformatie over een erfgoedobject, vaak voor een specifieke doelgroep, zoals het onderwijs, een specifieke bevolkingsgroep of een wetenschappelijke discipline. Het gaat om het verhaal bij een object dat een verbinding kan leggen met andere objecten.<br />
 
DEF: Het verschaffen van achtergrondinformatie over een erfgoedobject, vaak voor een specifieke doelgroep, zoals het onderwijs, een specifieke bevolkingsgroep of een wetenschappelijke discipline. Het gaat om het verhaal bij een object dat een verbinding kan leggen met andere objecten.<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Contextualiseren/<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Contextualiseren/<br />
 +
 +
===Controlegetal===
 +
UF:checksum<br />
 +
USE:controlegetal<br />
 +
DEF:Een controlegetal is een getal dat berekend wordt op een waarde (bijvoorbeeld een ander getal of een [[Glossarium#Bitstream|bitstream]]). Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of er geen fouten in de oorspronkelijke waarde zitten. <br />De laatste 2 cijfers van de bankrekeningnummers in België en het laatste cijfer van een [[ISBN]] zijn controlecijfers. Voor controle van de integriteit van een digitaal bestand wordt vaak het MD5 controlegetal gebruikt.<br />
 +
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Controlecijfer<br />
 +
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/MD5<br />
  
 
===Crowdsourcing===
 
===Crowdsourcing===
Regel 84: Regel 206:
 
DEF: Het aanspreken en benutten van een grote groep individuen voor raadpleging en innovatie. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit het succes van het concept 'user generated content'. De term is ontstaan uit een samenvoeging van de term 'outsourcing' (taken uitbesteden) in combinatie met 'crowd' (mensenmassa).<br />
 
DEF: Het aanspreken en benutten van een grote groep individuen voor raadpleging en innovatie. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit het succes van het concept 'user generated content'. De term is ontstaan uit een samenvoeging van de term 'outsourcing' (taken uitbesteden) in combinatie met 'crowd' (mensenmassa).<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Crowdsourcing-/<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Crowdsourcing-/<br />
 +
 +
===DAM===
 +
USE:DAM<br />
 +
FT: Digital Asset Management
 +
DEF: Digital Asset Management systeem (DAM) is een softwarepakket voor het beheer van digital assets (allerlei digitale bestanden). Het omvat het geheel van activiteiten die ondernomen worden om zowel de opslag, beschrijving, opvraging en distributie van digital assets adequaat te laten verlopen. <br />
 +
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_asset_management<br />
 +
 +
===Data Management Planning===
 +
USE:Data Management Planning<br />
 +
DEF:Een data management plan is een onderdeel van een onderzoeksprojectplan. Het beschrijft hoe onderzoeksgegevens worden verzameld, hoe de gegevens zullen worden gebruikt en opgeslagen tijdens het onderzoekproject, en hoe het hergebruik en duurzame bewaring op lange termijn zullen worden verzekerd nadat het oorspronkelijke onderzoek is afgerond.<br />
 +
 +
Een data management plan moet continu worden onderhouden in de loop van het onderzoek. Een gedetailleerde data management plan beantwoordt onder meer de volgende vragen:<br />
 +
 +
*Wat voor soort gegevens worden verzameld?
 +
*Hoe worden de gegevens worden verzameld?
 +
*Wie heeft de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de data?
 +
*Wie beslist over de toegang tot de gegevens?
 +
*Hoe zullen de deelnemers aan het onderzoek geïnformeerd worden?
 +
*Welke software zal worden gebruikt voor de opslag en verwerking van de gegevens?
 +
*Hoe zal de (technische) kwaliteit van de gegevens worden gewaarborgd?
 +
*Welke bestandsformaten en opslagmedia zullen worden gebruikt?
 +
*Wat voor soort rechten zullen worden toegekend aan verschillende groepen gebruikers voor het lezen en beheren van gegevensbestanden?
 +
*Wat voor soort data en back-up procedures zullen worden gebruikt?
 +
*Hoe zal de gegevensverwerking worden gedocumenteerd?
 +
*Hoe zal vertrouwelijkheid worden gewaarborgd?
 +
*Hoe zal de bescherming van gegevens worden uitgevoerd?
 +
*Wat gebeurt er met de gegevens die na de oorspronkelijke onderzoek is afgerond?
 +
SRC:http://www.cdlib.org/services/uc3/datamanagement
  
 
===Databank===
 
===Databank===
Regel 98: Regel 248:
 
DEF: Datacompressie is een techniek die met behulp van compressie-algoritmes de hoeveelheid data bij opslag vermindert. Hierbij wordt meestal zoveel mogelijk de impact van de compressie op de (vaak visuele) kwaliteit van de opgeslagen data beperkt. Het voordeel van datacompressie is een kostenvermindering voor de opslag en de overdracht van de digitale bestanden. Als een compressie lossy gebeurt, gaan er gegevens verloren. De originele data kan dan na decompressie niet op volledig gereconstrueerd worden op basis van de gecomprimeerde gegevens.<br />
 
DEF: Datacompressie is een techniek die met behulp van compressie-algoritmes de hoeveelheid data bij opslag vermindert. Hierbij wordt meestal zoveel mogelijk de impact van de compressie op de (vaak visuele) kwaliteit van de opgeslagen data beperkt. Het voordeel van datacompressie is een kostenvermindering voor de opslag en de overdracht van de digitale bestanden. Als een compressie lossy gebeurt, gaan er gegevens verloren. De originele data kan dan na decompressie niet op volledig gereconstrueerd worden op basis van de gecomprimeerde gegevens.<br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Datacompressie
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Datacompressie
 +
 +
===Datastructuur===
 +
USE:datastructuur <br />
 +
UF:metadataschema<br />
 +
RT: standaard datastructuur<br />
 +
DEF: Een datastructuur legt een groep [[Glossarium#Element|beschrijvingselementen]] vast die bij elkaar horen. Een datastructuur beschrijft de naam en betekenis van ieder element en hoe ze zich tot elkaar verhouden. <br /> 
 +
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1304<br />
 +
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Datastructuur<br />
 +
FR: http://framework.niso.org/node/24<br />
 +
 +
===Deep link===
 +
SN: auteursrechten<br />
 +
UE:deep link<br />
 +
DEF:Een deep link is een link naar een specifiek onderdeel van een website, zoals een pagina of een afbeelding. Het doel is de gebruiker rechtstreeks naar de relevante content te leiden in plaats van naar de homepage. Hierdoor ontstaat wel het risico dat het getoonde object uit zijn context wordt gehaald, waardoor er relevante informatie in verband met auteursrecht niet getoond wordt.<br />
 +
 +
===Descriptieve metadata===
 +
USE: descriptieve metadata<br/>
 +
UF: beschrijvende metadata<br/>
 +
BT: metadata<br/>
 +
DEF: Descriptieve metadata zijn [[Glossarium#Metadata|metadata]] die de intellectuele inhoud van een object beschrijven. Hieronder vallen aspecten zoals titel, auteur, datum van creatie, keywords, korte inhoud …<br/>
 +
SRC: http://www.odl.ox.ac.uk/metadata.htm#types<br/>
 +
SRC: http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf<br />
  
 
===Digitaal===
 
===Digitaal===
 
USE: digitaal<br />
 
USE: digitaal<br />
 
NT: digitaliseren<br />
 
NT: digitaliseren<br />
DEF: De eigenschap van een computer om gegevens of een signaal in binaire vorm te coderen, dat wil zeggen dat alle informatie in combinaties van nullen en enen wordt uitgedrukt. Deze codering maakt het mogelijk gegevens exact, zonder verlies, te kopiëren.<br />
+
DEF: De eigenschap om gegevens of een signaal in binaire vorm te coderen, dat wil zeggen dat alle informatie in combinaties van nullen en enen wordt uitgedrukt. Deze codering maakt het mogelijk gegevens exact, zonder verlies, te kopiëren.<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Digitaal/<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Digitaal/<br />
  
Regel 141: Regel 313:
 
UF: digitalisation<br />
 
UF: digitalisation<br />
 
UF: digitization<br />
 
UF: digitization<br />
BT: digitaal
+
BT: digitaal<br />
DEF:Het proces om een analoge bron (tekst, beeld, audio of video) om te zetten naar een digitaal bestand. Het betreft niet alleen het omzetten van de bron, maar ook het bewerken en beschrijven ervan ten behoeve van de vindbaarheid en presentatie in een digitale omgeving (bijv. internet).<br />
+
DEF:Het proces om een analoge bron (tekst, beeld, audio of video) om te zetten naar een digitaal bestand. Het betreft niet alleen het omzetten van de bron, maar ook het bewerken en beschrijven ervan ten behoeve van de vindbaarheid en presentatie in een digitale omgeving (bijvoorbeeld internet).<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Digitaliseren/<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Digitaliseren/<br />
  
Regel 151: Regel 323:
 
DEF: Het DNS protocol zorgt voor de vertaling van numerieke IP-adressen naar "leesbare" internetadressen en vica versa.<br />
 
DEF: Het DNS protocol zorgt voor de vertaling van numerieke IP-adressen naar "leesbare" internetadressen en vica versa.<br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System<br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System<br />
 +
 +
===Dropout===
 +
SN:video<br />
 +
USE:dropout<br />
 +
DEF:Een dropout is een kort signaalverlies veroorzaakt door vuil of defect aan de tape. Een dropout kan ook hetgevolg zijn van ontbreken van magnetisch materiaal. Dit resulteert in witte vlekken op het scherm. Het veelvuldig voorkomen van dropouts bij het afspelen is een indicatie dat de tape of recorder is verontreinigd met vuil en / of dat (het bindmiddel van) de tape verslechtert.<br />
 +
SRC:http://cool.conservation-us.org/byorg/bavc/bavcterm.html#cinching<br />
 +
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Dropout_(electronics)<br />
  
 
===E-depot===
 
===E-depot===
Regel 161: Regel 340:
 
DEF: Leren en doceren met behulp van internettechnologie. Kenmerkend voor deze manier van leren is dat er digitale hulpmiddelen gebruikt worden, zowel voor de organisatie van het leren als voor het leerproces zelf. E-leren is geen doel op zich maar ondersteunt het flexibel opleiden en nieuwe vormen van leren. <br />
 
DEF: Leren en doceren met behulp van internettechnologie. Kenmerkend voor deze manier van leren is dat er digitale hulpmiddelen gebruikt worden, zowel voor de organisatie van het leren als voor het leerproces zelf. E-leren is geen doel op zich maar ondersteunt het flexibel opleiden en nieuwe vormen van leren. <br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/E-leren/ <br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/E-leren/ <br />
 +
 +
===Element===
 +
USE:element<br />
 +
DEF: Een element is een identificeerbaar object binnen een document. In een HTML of XML document verwijst een element naar een deel dat door middel van [[Glossarium#Tag|tags]] wordt gemarkeerd.<br />Een metadata schema definieert de structuur en betekenis van elementen, wat overeenstemt met 'velden' in het record van een database.
 +
SRC:http://www.w3.org/2003/glossary/keyword/All/element.html?keywords=element<br />
  
 
===Emulatie===
 
===Emulatie===
Regel 166: Regel 350:
 
DEF: Emulatie is een duurzaamheidsstrategie gericht op het weergeven van digitale bronnen zoals ze oorspronkelijk zijn vervaardigd en gebruikt. Door emulatietechnieken toe te passen wordt het mogelijk het gedrag van een verouderde computer na te bootsen op een andere (nieuwere) computer. Emulatie kan op vier aspecten van een computer van toepassing zijn: de hardware, het besturingssysteem, de bijbehorende software en de digitale objecten die met die software zijn vervaardigd.<br />
 
DEF: Emulatie is een duurzaamheidsstrategie gericht op het weergeven van digitale bronnen zoals ze oorspronkelijk zijn vervaardigd en gebruikt. Door emulatietechnieken toe te passen wordt het mogelijk het gedrag van een verouderde computer na te bootsen op een andere (nieuwere) computer. Emulatie kan op vier aspecten van een computer van toepassing zijn: de hardware, het besturingssysteem, de bijbehorende software en de digitale objecten die met die software zijn vervaardigd.<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Emulatie/ <br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Emulatie/ <br />
 +
 +
===Field order===
 +
USE:field order<br />
 +
UF:field dominance;
 +
DEF: Field order bepaalt bij interlaced scan de volgorde waarin de even en oneven lijnen worden getoond. Daar er een tijdsverschil zit tussen beide velden, dienen deze in de juiste volgorde afgespeeld te worden.  Het kan zijn dat bij digitalisering of transcodering deze volgorde wordt omgedraaid.
 +
 +
 +
===Escrow overeenkomst===
 +
DEF: Een (broncode) escrow is een overeenkomst waarbij een software leverancier of -verdeler en de gebruiker(s) overeenkomen dat de leverancier de broncode van een software product deponeert bij een gespecialiseerd escrow agent. De broncode wordt aan de gebruiker overgedragen op het moment dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - bijvoorbeeld wanneer de leverancier of verdeler niet langer in staat is de software verder te ondersteunen (bv. faillissement). Een Escrow zorgt er dus voor dat de gebruiker de software nadien zelf kan (laten) aanpassen. <br/>Bij [[Glossarium#Opensourcesoftware|Opensourcesoftware (OSS)]] is er geen escrow nodig, omdat de broncode dan per definitie openbaar is.<BR>
 +
SO:http://nl.wikipedia.org/wiki/Escrow-overeenkomst
 +
 +
===Frame rate===
 +
USE: frame rate<br />
 +
UF:beelden per seconde <br />
 +
DEF: Frame rate is het aantal beelden dat per seconde wordt weergegeven. Bij film zijn dit in de regel 24 beelden per seconde, bij video 25 (PAL) of 30 (NTSC). Bij bepaalde computerspelletjes loopt dit op tot 60 beelden per seconde.<br />
 +
 +
===Frame size===
 +
USE:frame size<br />
 +
DEF: De frame size van een video is het aan het aantal horizontale en verticale pixels. Het aantal verticale pixels, de hoogte van het beeld, wordt soms ook uitgedrukt in lijnen.<br />
  
 
===Folksonomy===
 
===Folksonomy===
Regel 172: Regel 375:
 
DEF: Folksonomy is de toekenning van vrije trefwoorden door een gebruikersgroep, bijvoorbeeld een webgemeenschap. De term is een samentrekking van ‘folk’ en ‘taxonomy’. Tot voor kort was de toekenning van trefwoorden aan objecten in erfgoedinstellingen een exclusieve taak van professionals. Hierbij wordt meestal een terminologiebron gebruikt, zoals een thesaurus of een taxonomie, om ervoor te zorgen dat in gelijke situaties gelijke termen worden gebruikt. Het idee achter folksonomy is juist dat er trefwoorden worden toegepast op basis van vrije associaties.<br />
 
DEF: Folksonomy is de toekenning van vrije trefwoorden door een gebruikersgroep, bijvoorbeeld een webgemeenschap. De term is een samentrekking van ‘folk’ en ‘taxonomy’. Tot voor kort was de toekenning van trefwoorden aan objecten in erfgoedinstellingen een exclusieve taak van professionals. Hierbij wordt meestal een terminologiebron gebruikt, zoals een thesaurus of een taxonomie, om ervoor te zorgen dat in gelijke situaties gelijke termen worden gebruikt. Het idee achter folksonomy is juist dat er trefwoorden worden toegepast op basis van vrije associaties.<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Folksonomy-/ <br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Folksonomy-/ <br />
FR: http://labyrinth.rienkjonker.nl/glossary/term/25257 <br />
+
 
 +
===Frame rate===
 +
USE: frame rate<br />
 +
UF:beelden per seconde <br />
 +
DEF: Frame rate is het aantal beelden dat per seconde wordt weergegeven. Bij film zijn dit in de regel 24 beelden per seconde, bij video 25 ([[PAL]]) of 30 ([[NTSC]]). Bij bepaalde computerspelletjes loopt dit op tot 60 beelden per seconde.<br />
 +
 
 +
===Frame size===
 +
USE:frame size<br />
 +
DEF: De frame size van een video is het aan het aantal horizontale en verticale pixels. Het aantal verticale pixels, de hoogte van het beeld, wordt soms ook uitgedrukt in lijnen.<br />
  
 
===Freeware===
 
===Freeware===
Regel 178: Regel 389:
 
DEF: Freeware is software die gratis wordt aangeboden. Soms enkel voor particulieren en dient er voorgebruik in een commerciële omgeving alsnog betaald te worden. De software blijft wel tenvolle eigendom van de fabrikant; de broncode is niet openbaar en het is niet toegestaan deze software te aan te passen of door te verkopen.<br />
 
DEF: Freeware is software die gratis wordt aangeboden. Soms enkel voor particulieren en dient er voorgebruik in een commerciële omgeving alsnog betaald te worden. De software blijft wel tenvolle eigendom van de fabrikant; de broncode is niet openbaar en het is niet toegestaan deze software te aan te passen of door te verkopen.<br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Freeware<br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Freeware<br />
 
===Gecontroleerde termenlijst===
 
USE:gecontroleerde termenlijst<br />
 
UF:gecontroleerd vocabularium<br />
 
UF: gecontroleerde woordenlijst<br />
 
UF:terminologie<br />
 
NT: thesaurus<br />
 
DEF:Een gecontroleerde termenlijst is een vastgelegde reeks woorden, symbolen of codes waaruit men een term kan kiezen als waarde in een metadatarecord. Zo'n lijst garandeert een gestandaardiseerde schrijfwijze, of meer algemeen, een meer geüniformeerde invoer. Dit maakt een betere ondervraging van een database mogelijk.<br />
 
  
 
===Gedistribueerd zoeken===
 
===Gedistribueerd zoeken===
Regel 213: Regel 416:
 
DEF: Het toekennen van geografische referentiepunten aan objecten, zodat de objecten op een digitale kaart (zoals een GIS) getoond kunnen worden. Door standaarden toe te passen bij georefereren wordt het mogelijk digitale kaarten over elkaar te leggen en nauwkeurig met elkaar te vergelijken. <br />
 
DEF: Het toekennen van geografische referentiepunten aan objecten, zodat de objecten op een digitale kaart (zoals een GIS) getoond kunnen worden. Door standaarden toe te passen bij georefereren wordt het mogelijk digitale kaarten over elkaar te leggen en nauwkeurig met elkaar te vergelijken. <br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Georefereren/<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Georefereren/<br />
 +
 +
===Geospatiële data===
 +
USE:geospatiële data<br/>
 +
DEF:GEospatiële data is data die iets zegt over de ruimtelijke plaats van een object. Dit kan een plaatsnaam zijn, maar ook lengte- en breedtegraden.<br />
  
 
===GIS===
 
===GIS===
 
FT: geografisch informatie systeem <br />
 
FT: geografisch informatie systeem <br />
 
USE: geografisch informatie systeem <br />
 
USE: geografisch informatie systeem <br />
 +
 +
===Graphical User Interface===
 +
AB: GUI<br/>
 +
RT: Command line interface<br/>
 +
DEF: Een graphical user interface, of grafische gebruiksomgeving, is een middel om met behulp van grafische elementen (knoppen, tekstvakken, schuifbalk ...) en/of een computermuis met een computer in interageren. Andere typische kenmerken zijn het gebruiken van verschillende vensters en de mogelijkheid om bestanden en mappen te kunnen slepen. Een GUI is daarmee veel intuïtiever dan de tekstgebaseerde [[Glossarium#Command line interface|Command line interface]]<br/>
 +
 +
===Granulariteit===
 +
USE:granulariteit<br />
 +
DEF:Granulariteit is een term voor de mate waarin informatie gedetailleerd beschreven is, met andere woorden tot op welk niveau de informatie gestructureerd en ontsloten is. Algemeen geldt dat hoe uitgebreider een [[Glossarium#metadata schema|metadata schema]] is, hoe hoger de granulariteit.<br />
 +
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=2062<br />
 +
FR:http://www.docam.ca/en/see-the-glossaurus.html<br />
 +
 +
===GUI===
 +
USE: Graphical user interface<br/>
  
 
===Harvesting===
 
===Harvesting===
Regel 241: Regel 462:
 
DEF: inhoudelijk ontsluiting is het toegankelijk maken van collecties door middel van inhoudelijke beschrijvingen. Uniforme inhoudelijke ontsluiting vereist afspraken over de wijze van beschrijven van de inhoud, bijvoorbeeld aan de hand van gestructureerde woordenlijsten, classificaties of thesauri. Zulke lijsten ondersteunen de efficiëntie bij het beschrijven en ontsluiten van bronnenmateriaal. <br />
 
DEF: inhoudelijk ontsluiting is het toegankelijk maken van collecties door middel van inhoudelijke beschrijvingen. Uniforme inhoudelijke ontsluiting vereist afspraken over de wijze van beschrijven van de inhoud, bijvoorbeeld aan de hand van gestructureerde woordenlijsten, classificaties of thesauri. Zulke lijsten ondersteunen de efficiëntie bij het beschrijven en ontsluiten van bronnenmateriaal. <br />
 
SRC: http://www.den.nl/thema/29/inhoudelijke-ontsluiting <br />
 
SRC: http://www.den.nl/thema/29/inhoudelijke-ontsluiting <br />
 +
 +
===Inline link===
 +
USE:inline link<br />
 +
DEF: Bij een inline link is wordt een onderdeel (zoals een afbeelding) van een andere website geïntegreerd in een HTML-pagina, zonder dat dit onderdeel wordt gekopieerd en vaak zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteur.<br />
  
 
===Interface===
 
===Interface===
Regel 246: Regel 471:
 
DEF: Een interface maakt het mogelijk dat twee verschillende systemen met elkaar interageren. Dit kan zijn: een mens en een computer , maar ook twee verschillende softwareprogramma's.<br />
 
DEF: Een interface maakt het mogelijk dat twee verschillende systemen met elkaar interageren. Dit kan zijn: een mens en een computer , maar ook twee verschillende softwareprogramma's.<br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Interface<br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Interface<br />
 +
 +
===Juridische metadata===
 +
USE: juridische metadata<br/>
 +
BT: administratieve metadata<br/>
 +
BT: metadata<br/>
 +
DEF: Juridische metadata zijn [[Glossarium#Administratieve metadata|administratieve metadata]] die betrekking hebben op juridische aspecten van het digitale object. Hieronder vallen zaken als auteursrechten en licenties.<br/>
 +
SRC:http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf
  
 
===Kleurdiepte===
 
===Kleurdiepte===
Regel 290: Regel 522:
 
DEF:Formele of wettelijke toestemming om iets te doen of te gebruiken. Voor het gebruik van computerprogramma's moeten vaak licentiekosten betaald worden. <br />
 
DEF:Formele of wettelijke toestemming om iets te doen of te gebruiken. Voor het gebruik van computerprogramma's moeten vaak licentiekosten betaald worden. <br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Licentie/<br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Licentie/<br />
 +
 +
===Linked open data===
 +
USE:linked open data<br />
 +
DEF:Het doel van Linked Open Data (LOD) is te komen tot een internet dat beter leesbaar is voor machines. Hierdoor zullen zoekmachines beter in staat zijn verbanden te leggen tussen digitale objecten. Dat leidt er dan weer toe dat informatie beter vindbaar wordt op internet. De [http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData basisprincipes] van LOD werden vastgelegd door Tim Berners-Lee:
 +
* gebruik [[Glossarium#URI|URI's]] als naam om naar dingen op het web te verwijzen;
 +
* gebruik [[HTTP]] URI's zodat die dingen kunnen op het web kunnen worden gevonden;
 +
* zorg voor bruikbare informatie bij een URI;
 +
* neem links naar andere URI's op, zodat men dingen kunnen worden ontdekt.
 +
SRC:http://www.den.nl/thema/129/<br />
 +
FR:http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2011/06/linked-open-data-a-beckoning-paradise/<br />
 +
 +
===Linkrot===
 +
USE:link rot<br/>
 +
UF:dode link<br/>
 +
DEF:Link rot is is een fenomeen dat optreedt wanneer de pagina waar een url naar verwijst niet meer bestaat. Dit kan vermeden worden door persistente identifiers (PID) te gebruiken.<br/>
  
 
===Locatieve media===
 
===Locatieve media===
Regel 297: Regel 544:
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Locatieve-media/<br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Locatieve-media/<br />
  
===Pulscodemodulatie===
+
===Lossless datacompressie===
USE: Pulscodemodulatie<br />
+
USE: lossless datacompressie<br />
UF:Linear pulse code modulation<br />
+
UF: lossless compressie<br />
AB:PCM<br />
+
BT: datacompressie<br />
DEF:Pulscodemodulatie (PCM) is een digitale voorstelling van een analoog signaal, waarbij de signaalwaarde op regelmatige tijdstippen bemonsterd wordt, en gekwantiseerd tot een serie waarden in een digitale (om precies te zijn binaire) code. PCM wordt gebruikt in digitale telefoonsystemen en is ook de standaardopslagvorm van digitaal geluid in computers, in verschillende bestandsformaten en op CD.<br />
+
DEF: Datacompressie is een techniek die met behulp van compressie-algoritmes de hoeveelheid data bij opslag vermindert. Bij lossless datacompressie zorgt het algoritme ervoor dat de originele data exact gereconstrueerd kunnen worden uit de gecomprimeerde. Bij lossless datacompressie is er dus geen kwaliteitsverlies. Tegenover lossless datacompressie staat lossy datacompressie, waarbij de originele data slechts bij benadering gereconstrueerd kunnen worden.<br />
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pulscodemodulatie<br />
+
FR: http://en.wikipedia.org/wiki/Lossless_data_compression<br />
 +
 
 +
===Lossy datacompressie===
 +
USE: lossy datacompressie<br />
 +
UF: lossy compressie<br />
 +
BT: datacompressie<br />
 +
DEF: Datacompressie is een techniek die met behulp van compressie-algoritmes de hoeveelheid data bij opslag vermindert. Bij lossy datacompressie is het zo dat de compressie steeds gepaard gaat met een verlies aan data. De originele data kunnen dus niet exact gereconstrueerd worden uit de gecomprimeerde versie. Tegenover lossy datacompressie staat lossless datacompressie, waarbij dat wel het geval is de compressie niet zorgt voor data- en dus kwaliteitsverlies.<br />
 +
FR: http://en.wikipedia.org/wiki/Lossy_data_compression<br />
  
 
===Mapping===
 
===Mapping===
Regel 308: Regel 562:
 
DEF: Een procedure waarbij elementen in een gestructureerde dataset (bijvoorbeeld een metadataschema) gekoppeld worden aan elementen in een andere dataset. Op basis van een 'mapping' kan een computerprogramma geschreven worden dat dergelijke koppelingen voortaan automatisch uitvoert.<br />
 
DEF: Een procedure waarbij elementen in een gestructureerde dataset (bijvoorbeeld een metadataschema) gekoppeld worden aan elementen in een andere dataset. Op basis van een 'mapping' kan een computerprogramma geschreven worden dat dergelijke koppelingen voortaan automatisch uitvoert.<br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Mapping/<br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Mapping/<br />
 
===Obsoleet===
 
USE:obsoleet<br />
 
DEF:Obsoletie is de onleesbaarheid van electronische data die ontstaat doordat de bewaar- en afspeelapparatuur erg snel verouderd.<br />
 
FR:http://www.docam.ca/en/see-the-glossaurus.html<br />
 
 
===Opmaak===
 
UF:markup<br />
 
USE:opmaak<br />
 
DEF:Structurering van tekstdocumenten. Opmaak wordt gebruikt om onderdelen van een tekst te markeren ten behoeve van zoekfuncties of presentatie. Het kan gaan om het onderscheiden van elementen binnen een tekst (bijvoorbeeld een hoofdstuk of een paragraaf), maar ook om inhoudelijke kenmerken (bijvoorbeeld een persoonsnaam of een tijdsaanduiding) aan te geven. <br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Mark-up/<br />
 
  
 
===Mash-up===
 
===Mash-up===
Regel 328: Regel 571:
 
USE:metadata<br />
 
USE:metadata<br />
 
NT: administratieve metadata<br />
 
NT: administratieve metadata<br />
NT: technische metadata<br />
 
NT: descriptieve metadata<br />
 
NT: juridische metadata<br />
 
NT: preserveringsmetadata<br />
 
 
NT: structurele metadata<br />
 
NT: structurele metadata<br />
DEF:Gestructureerde gegevens over fysieke of digitale objecten. De drie belangrijkste soorten metadata zijn: beschrijvende metadata (nodig voor het identificeren en vinden van objecten), structurele metadata (deze leggen de relatie vast tussen individuele objecten die gezamenlijk een eenheid vormen) en administratieve metadata (deze richten zich op beheer en management van objecten). <br />
+
NT: descriptieve metadata<br />
 +
DEF: Metadata zijn gestructureerde gegevens over identificatie, beheer, aard, gebruik en bewaarplaats van fysieke of digitale bronnen.<br />
 +
Er zijn drie categorieën metadata:
 +
*[[Glossarium#Descriptieve metadata|descriptieve metadata]]: gegevens voor het identificeren, contextualiseren en vinden van bronnen;
 +
*[[Glossarium#Structurele metadata|structurele metadata]]: gegevens die de relatie vastleggen tussen individuele bron die gezamenlijk een eenheid vormen;
 +
*[[Glossarium#Administratieve metadata|administratieve metadata]]: gegevens over het beheer van de bron, m.n. rechtenbeheer, preservering en conservering, en technische kenmerken van de bron. <br />
 +
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=123<br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Metadata/<br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Metadata/<br />
 +
SRC: http://openaccess.be/default.aspx?PageId=622<br />
 +
FR:http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf<br />
 +
FR: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx<br />
 +
FR: http://www.w3.org/People/Berners-Lee/Weaving/glossary.html<br />
 +
FR: http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook/introduction/definitions-and-concepts<br />
  
===Metadataschema===
+
===Metadatastandaard===
USE:metadatschema<br />
+
USE: metadatastandaard<br />
 
RT: metadata<br />
 
RT: metadata<br />
DEF:Een metadataschema is een gedefinieerde groep bij elkaar horende beschrijvingselementen. Een veel gebruikt metadataschema is het Dublin Core metadataschema dat bestaat uit 15 gestandaardiseerde beschrijvingselementen. Het schema bestaat uit de naam van ieder element en de gebruikte semantiek. <br />
+
NT: standaarddatastructuur<br />
SRC:http://www.den.nl/abc/Metadataschema%0D%0A/<br />
+
NT:standaardbeschrijvingsregels<br />
 +
NT: standaardterminologie<br />
 +
DEF:Een metadatastandaard is een geheel van erkende afspraken, specificaties of criteria voor het creëren en structureren van metadata. Metadatastandaarden worden ontwikkeld, gepubliceerd en erkend om metadata binnen een gemeenschap beter uitwisselbaar te maken. <br />
 +
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)<br />
 +
SRC:http://framework.niso.org/node/24<br />
  
 
===Migratie===
 
===Migratie===
Regel 363: Regel 617:
 
===Museumcatalogus===
 
===Museumcatalogus===
 
USE:museumcatalogus<br />
 
USE:museumcatalogus<br />
DEF:Een museumcatalogus is een lijst van alle werken die een museum bezit. Naast een aantal inhoudelijke kemerken wordt er ook expliciet ingegaan op inhoudelijke kenmerken; i.e. het afgebeelde. In tegenstelling tot een bibliotheek bevat een museum veeleer unieke exemplaren.<br />
+
RT:bibliotheekcatalogus<br />
 +
DEF:Een museumcatalogus is een volledige lijst van de werken die een museum bezit. Naast een aantal formele eigenschappen wordt in een museumcatalogus erg de nadruk gelegd op de inhoudelijke beschrijving, i.e. het afgebeelde. In tegenstelling tot een bibliotheekcatalogus bevat een museumcatalogus eerder beschrijvingen van unieke exemplaren.<br />
  
 
===NAS===
 
===NAS===
Regel 376: Regel 631:
 
DEF:Optical Character Recognition, ofwel optische tekenherkenning, is een methode om geautomatiseerd tekens in een afbeelding te herkennen. Dit heeft als grootste voordelen dat de tekst voor machines hanteerbaar wordt (doorzoekbaar, indexeerbaar) en dat de grootte van het bestand ernstig gereduceerd kan worden.<br />
 
DEF:Optical Character Recognition, ofwel optische tekenherkenning, is een methode om geautomatiseerd tekens in een afbeelding te herkennen. Dit heeft als grootste voordelen dat de tekst voor machines hanteerbaar wordt (doorzoekbaar, indexeerbaar) en dat de grootte van het bestand ernstig gereduceerd kan worden.<br />
 
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=113<br />
 
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=113<br />
 +
 +
===Obsoleet===
 +
USE:obsoleet<br />
 +
DEF:Obsoleet betekent letterlijk 'verouderd, in onbruik geraakt'. <br />
 +
SN:De term wordt gebruikt voor in onbruik geraakte bewaar- en afspeelapparatuur. In onbruik geraakte apparatuur heeft tot gevolg dat gegevens op de bijpassende gegevensdragers niet meer uitgelezen kunnen worden.<br />
 +
FR:http://www.docam.ca/en/see-the-glossaurus.html<br />
  
 
===Offline===
 
===Offline===
Regel 383: Regel 644:
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Offline/<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Offline/<br />
 
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=3111<br />
 
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=3111<br />
 +
 +
===Offline browser===
 +
USE:offline browser<br />
 +
DEF:Met offline browsers kan je websites  volledig of gedeeltelijk kopieren. Het is dus geen browser in de klassieke betekenis, maar een programma dat een door een website navigeert en een kopei van elke pagina bewaart.  De kopie kan gebruikt worden om de website te archiveren of om de website te kunnen raadplegen wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is. Een gekopieerde (gearchiveerde) website biedt meestal niet dezelfde navigatie- en zoekmogelijkheden als de oorspronkelijke website.<br />
  
 
===Online===
 
===Online===
Regel 399: Regel 664:
 
FR: http://www.den.nl/abc/Online-Public-Access-Catalog/<br />
 
FR: http://www.den.nl/abc/Online-Public-Access-Catalog/<br />
  
===Ontologie===
+
===Open standaard===
USE:ontologie<br />
+
USE:open standaard<br />
DEF: Een ontologie toont op een gestructureerde wijze de concepten en mogelijke relaties tussen de concepten. Een ontologie kan gebruikt worden als basis voor een informatiesysteem en is een belangrijk instrument voor geautomatiseerd, intelligent redeneren binnen zo'n systeem. <br />
+
DEF:Een open [[Glossarium#Standaard|standaard]] voldoet aan volgende voorwaarden:
SRC:http://www.den.nl/abc/Ontologie/<br />
+
* De standaard is goedgekeurd en wordt onderhouden door een non profit organisatie. Verdere ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure.
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1583<br />
+
* De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt (al dan niet tegen betaling).
 +
* Er berusten geen juridische beperkingen (zoals patenten) op het gebruik van de standaard.
 +
SRC: http://www.den.nl/abc/Open-standaard/<br />
 +
FR:http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/over-open-standaarden/<br />
 +
FR:https://www.ictu.nl/archief/noiv.nl/open-standaarden-en-open-source/wat-zijn-open-standaarden/index.html
 +
 
 +
===Open VLACC===
 +
USE: open VLACC<br />
 +
FT:open Vlaamse centrale catalogus<br />
 +
DEF:Open Vlacc is één centraal bibliografisch achtergrondbestand met als doel een beschrijving te voorzien voor alle materialen die typisch zijn voor een openbare bibliotheekcollectie. Een bibliotheek moet daardoor op het moment dat zij een boek, cd, dvd, … wil opnemen in haar collectie, een beschrijving uit Open Vlacc kunnen overnemen zodat het catalogiseerwerk niet in elke bibliotheek opnieuw moet gebeuren.<br />
 +
SRC: http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Open-Vlacc/Open_Vlacc/<br />
  
 
===Opensourcesoftware===
 
===Opensourcesoftware===
Regel 413: Regel 688:
 
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=2926<br />
 
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=2926<br />
  
===Open standaard===
+
===Opmaak===
USE: open standaard<br />
+
UF:markup<br />
DEF:Een standaard waarover in een open procedure is beslist en waarvan het beheer bij een non-profit organisatie met een vrij toetredingsbeleid is ondergebracht. Open standaarden moeten zijn gepubliceerd en de kosten voor het gebruik moeten laag zijn. Ze hebben geen beperkende voorwaarden over het hergebruik. <br />
+
USE:opmaak<br />
SRC: http://www.den.nl/abc/Open-standaard/<br />
+
DEF:Structurering van tekstdocumenten. Opmaak wordt gebruikt om onderdelen van een tekst te markeren ten behoeve van zoekfuncties of presentatie. Het kan gaan om het onderscheiden van elementen binnen een tekst (bijvoorbeeld een hoofdstuk of een paragraaf), maar ook om inhoudelijke kenmerken (bijvoorbeeld een persoonsnaam of een tijdsaanduiding) aan te geven. <br />
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=130<br />
+
SRC:http://www.den.nl/abc/Mark-up/<br />
  
===Open VLACC===
+
 
USE: open VLACC<br />
+
===Preserveringsmetadata===
FT:open Vlaamse centrale catalogus<br />
+
USE: preserveringsmetadata<br/>
DEF:Open Vlacc is één centraal bibliografisch achtergrondbestand met als doel een beschrijving te voorzien voor alle materialen die typisch zijn voor een openbare bibliotheekcollectie. Een bibliotheek moet daardoor op het moment dat zij een boek, cd, dvd, … wil opnemen in haar collectie, een beschrijving uit Open Vlacc kunnen overnemen zodat het catalogiseerwerk niet in elke bibliotheek opnieuw moet gebeuren.<br />
+
BT: metadata<br/>
SRC: http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Open-Vlacc/Open_Vlacc/<br />
+
BT: administratieve metadata<br/>
 +
DEF: Preserveringsmetadata zijn metadata die de bewaring van het object moeten garanderen. Dit houdt informatie in over de staat van het object, maar ook checksums, informatie over back-ups, e.d. in. Preserveringsmetadata worden meestal beschouwd als een subset van [[Glossarium#Administratieve metadata|administratieve metadata]]<br/>
 +
 
 +
===Pulscodemodulatie===
 +
USE: Pulscodemodulatie<br />
 +
UF:Linear pulse code modulation<br />
 +
AB:PCM<br />
 +
DEF:Pulscodemodulatie (PCM) is een digitale voorstelling van een analoog signaal, waarbij de signaalwaarde op regelmatige tijdstippen bemonsterd wordt, en gekwantiseerd tot een serie waarden in een digitale (om precies te zijn binaire) code. PCM wordt gebruikt in digitale telefoonsystemen en is ook de standaardopslagvorm van digitaal geluid in computers, in verschillende bestandsformaten en op CD.<br />
 +
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pulscodemodulatie<br />
  
 
===Optische media===
 
===Optische media===
 
USE: optische media<br />
 
USE: optische media<br />
DEF: Optische media zijn informatiedragers die uitgelezen kunnen worden door middel van een laser. Optische media zijn tot op zekere hoogte te gebruiken als een langetermijn bewaarmiddel voor digitale data. De kwaliteit van de fabricage, druk- of brandproces en opdruk behoren tot de aspecten die de levensduur van bijvoorbeeld een CD-ROM bepalen.<br />
+
DEF: Optische media zijn informatiedragers die uitgelezen kunnen worden door middel van een laser. De meeste gangbare optische media zijn slechts in beperkte mate te gebruiken als bewaarmiddel voor digitale data. De kwaliteit van de fabricage, druk- of brandproces en opdruk behoren tot de aspecten die de levensduur van bijvoorbeeld een cd-rom bepalen.<br />
FR: http://www.cdduplicator.nl/uitleg/cd-techniek-1.html
+
FR: http://www.cdduplicator.nl/uitleg/cd-techniek-1.html<br />
 +
FR:http://www.edavid.be/davidproject/teksten/Richtlijn2.pdf<br />
  
 
===Peer-to-peer===
 
===Peer-to-peer===
Regel 436: Regel 720:
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Peer-to-peer/<br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Peer-to-peer/<br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer<br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer<br />
 +
 +
===Persistent Identifier===
 +
USE: identifier<br />
 +
RT:persistent identifier<br />
 +
DEF:Aan de hand van een identifier kan een object, persoon of instelling uniek herkend en teruggevonden worden. Zowel voor vindbaarheid als voor duurzaamheid is het nodig dat objecten op een persistente (duurzame) manier te benaderen zijn. Een webadres kan veranderen of een document krijgt een andere vorm. Het resultaat: een foutmelding op internet dat het gezochte materiaal niet langer meer hier te vinden is; een gebroken link of 'page not found'.<br />
 +
Met een ‘Persistent Identifier’ krijgt elk digitaal object een nummer dat tot het einde der tijden dit digitaal object representeert. Zo wordt ook voorkomen dat citaties niet meer leiden naar de bedoelde publicatie, omdat het webadres is veranderd. Het persistente nummer verwijst altijd naar het digitale object, ongeacht de veranderende onderliggende
 +
‘locator’ technologie. Nu zijn het nog webadressen, in de toekomst kan de locatie van een object totaal anders zijn.<br />
 +
SRC:http://www.surffoundation.nl/nl/themas/openonderzoek/infrastructuur/Pages/persistentidentifier.aspx<br />
 +
FR:http://www.rsp.ac.uk/documents/briefing-papers/2011/PersistentIdentifiers_RSP_0811.pdf<br />
  
 
===Portaal===
 
===Portaal===
 
USE:portaal<br />
 
USE:portaal<br />
DEF:portaalsite
+
DEF:Een portaalsite is een website die diverse gerelateerde aanbieders van informatie in een overzicht presenteert.<br />
Een website die diverse gerelateerde aanbieders van informatie in een overzicht presenteert.<br />
+
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Portal/<br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Portal/<br />
 
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1773<br />
 
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1773<br />
 
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal_(internet)<br />
 
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal_(internet)<br />
 +
 +
===Preservering===
 +
USE:preservering<br/>
 +
RT:conservering<br/>
 +
RT:restaureren<br/>
 +
DEF: Preservering is het ingrijpen in de ''omgevingsfactoren'' en de ''procedures voor de hantering'' van een document om het risico op schade aan documenten tegen te gaan of zo beperkt mogelijk te maken. <br />
 +
De preservering van digitale documenten tracht zowel de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de ''bitsequentie'' als die van invloed zijn op de ''representatie van de bitsequentie'' te beheersen ([[Glossarium#Emulatie|emulatie]]). Digitale documenten vereisen bijzondere aandacht wat betreft hun ''toegankelijkheid'', ''integriteit'' en ''authenticiteit'' op midden en lange termijn, als gevolg van de ''veranderingen in'' of het ''obsoleet worden van'' de onderliggende technologie. <br/>
 +
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#preservation<br/>
 +
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#digitalpreservation<br/>
 +
FR: http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook/introduction/definitions-and-concepts<br/>
 +
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=78<br/>
 +
FR:http://www.archiefwiki.org/wiki/Preservering<br/>
 +
FR:http://groups.google.com/group/ltdprm/browse_thread/thread/dca55e3893ded907?hl=en#<br/>
  
 
===Protocol===
 
===Protocol===
Regel 457: Regel 762:
 
DEF:Werken die tot het publiek domein behoren zijn werken waarop geen auteursrechten (meer) van toepassing zijn.<br />
 
DEF:Werken die tot het publiek domein behoren zijn werken waarop geen auteursrechten (meer) van toepassing zijn.<br />
 
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain<br />
 
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain<br />
 +
 +
===Raadplegingskopie===
 +
USE:raadplegingskopie<br />
 +
DEF: Een raadplegingskopie is een digitale kopie die (veelal) van een lagere kwaliteit en kleiner is dan het origineel (de moederkopie of 'master'). Daardoor neemt het minder bandbreedte in beslag en is het makkelijker raadpleegbaar.<br />
 +
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1584<br />
  
 
===Radio Frequency Identification===
 
===Radio Frequency Identification===
Regel 484: Regel 794:
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Ranking/ <br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Ranking/ <br />
 
FR: http://en.wikipedia.org/wiki/Ranking <br />
 
FR: http://en.wikipedia.org/wiki/Ranking <br />
 +
 +
===Rasterafbeelding===
 +
USE:rasterafbeelding<br />
 +
UF:rasterbeeld<br />
 +
UF:bitmap<br />
 +
DEF: Bij een rasterafbeelding wordt de afbeelding beschreven als een geheel van punten waarvan de kleur gedefinieerd wordt. Het nadeel is dat bij vergroten de individuele punten (pixels) zichtbaar worden. Een alternatief zijn [[Glossarium#Vectorafbeeldingen|vectoriële afbeeldingen]].
 +
 +
===Restauratie===
 +
USE:restauratie<br/>
 +
RT:preservering<br/>
 +
RT:conservering<br/>
 +
DEF: Restauratie is ingrijpen in het document om het fysische, chemische en/of biologische afbraakproces om te keren en het document te herstellen in zijn oorspronkelijk gedaante.  <br />
 +
Restauratie van digitale documenten kan een herstelling zijn van fysieke drager (bvb plakken van een magneetband) om de toegankelijkheid van de bitsequentie te verzekeren, of het herstellen van de bitsequentie zelf door het verloren stuk van de codering te reconstrueren. 
 +
SRC: http://nfsa.gov.au/preservation/glossary/restoration<br />
 +
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1914<br />
 +
FR:http://www.archiefwiki.org/wiki/Restaureren<br/>
  
 
===RDF triple store===
 
===RDF triple store===
Regel 491: Regel 817:
 
DEF:RDF Triple Stores zijn opslagsystemen (databases) voor metadata die in RDF zijn uitgedrukt. RDF kenmerkt zich door het gebruik van drie elementen ('triple'): object-eigenschap-waarde.<br />
 
DEF:RDF Triple Stores zijn opslagsystemen (databases) voor metadata die in RDF zijn uitgedrukt. RDF kenmerkt zich door het gebruik van drie elementen ('triple'): object-eigenschap-waarde.<br />
 
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Triplestore<br />
 
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Triplestore<br />
 +
 +
===Rechten metadata===
 +
USE:juridische metadata<br />
 +
 +
===RAID===
 +
DEF:RAID is een afkorting van ''redundant array of independent disks''. In een RAID worden meerdere harde schijven tot een logische eenheid samengevoegd. Het doel is de veiligheid en/of de snelheid van de opslag te verbeteren. De gegevens worden doorgaans op meer dan één schijf opgeslagen (''redundant''), zodat een probleem met één schijf niet meteen tot gegevensverlies leidt. Deze verdeling kan op verschillende manieren en volgens verschillende niveaus, die aangeduid worden met een nummer (van 0 tot 6). RAID5 gebruikt minsten drie schijven, RAID1 gebruikt er twee. RAID0 gebruikt slechts een schijf, maar zorgt wel voor prestatieverbetering tegenover een gewone harde schijf (HD), maar is echter ook minder veilig.<br/>
 +
SO:http://en.wikipedia.org/wiki/RAID
  
 
===Registratiesoftware===
 
===Registratiesoftware===
Regel 499: Regel 832:
 
===Resolutie===
 
===Resolutie===
 
USE:resolutie<br />
 
USE:resolutie<br />
DEF:Resolutie is de term die gebruikt wordt om het aantal beeldpunten (pixels) per oppervlakte-eenheid (veelal inches) aan te geven. Resolutie is een maat voor de kwaliteit van de afbeelding. Voor weergave op een scherm spreken we over pixels per inch, voor drukwerk over dots per inch.<br />
+
DEF:Resolutie is de term die gebruikt wordt om het aantal beeldpunten (pixels) per oppervlakte-eenheid (veelal inches) aan te geven. Resolutie is een maat voor de kwaliteit van de afbeelding. Voor weergave op een scherm spreken we over pixels per inch (PPI), voor drukwerk over dots per inch (DPI).<br />
 
FR:http://www.den.nl/abc/Resolutie/<br />
 
FR:http://www.den.nl/abc/Resolutie/<br />
 
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_(digitale_beeldverwerking) <br />
 
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_(digitale_beeldverwerking) <br />
Regel 510: Regel 843:
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Repository/ <br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Repository/ <br />
 
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=100<br />
 
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=100<br />
 +
 +
===Sample rate===
 +
USE: [[Glossarium#Bemonsteringsfrequentie|bemonsteringsfrequentie]] <br />
  
 
===SAN===
 
===SAN===
Regel 517: Regel 853:
 
DEF: In de IT is een Storage Area Network (SAN) een architectuur die dient als koppeling tussen servers (initiator) en opslagapparaten (target). Denk hierbij aan disk arrays, tape libraries and optical jukeboxes. Dit gebeurt op zo'n manier dat het voor het besturingssysteem lijkt alsof het opslagapparaat direct is aangesloten. Omdat de server en opslag fysiek van elkaar zijn losgekoppeld is het beheer van het opslagsysteem eenvoudig uit te voeren zonder de server uit bedrijf te nemen.<br />
 
DEF: In de IT is een Storage Area Network (SAN) een architectuur die dient als koppeling tussen servers (initiator) en opslagapparaten (target). Denk hierbij aan disk arrays, tape libraries and optical jukeboxes. Dit gebeurt op zo'n manier dat het voor het besturingssysteem lijkt alsof het opslagapparaat direct is aangesloten. Omdat de server en opslag fysiek van elkaar zijn losgekoppeld is het beheer van het opslagsysteem eenvoudig uit te voeren zonder de server uit bedrijf te nemen.<br />
 
SRC:http://nl.wikipedia.org/wiki/Storage_area_network<br />
 
SRC:http://nl.wikipedia.org/wiki/Storage_area_network<br />
 +
 +
===Scope note===
 +
USE: scope note<br />
 +
DEF:De scope note omschrijft de betekenis en de gebruiksmogelijkheden die een concept of term in een thesaurus heeft. Het verschilt van een definitie in een woordenboek in het feit dat het niet alle betekenissen van een woord wil noemen maar het één enkele betekenis vastlegt. <br />
 +
SRC: http://www.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/richtlijnen<br />
 +
SRC: BDI-terminologie / P.J. van Swigchem en E.J. Slot<br />
  
 
===SRU===
 
===SRU===
Regel 525: Regel 867:
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Search-and-Retrieve-URL-Service--/ <br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Search-and-Retrieve-URL-Service--/ <br />
 
FR:http://www.loc.gov/standards/sru/ <br />
 
FR:http://www.loc.gov/standards/sru/ <br />
 +
 +
===Semantische web===
 +
USE: semantische web<br />
 +
UF: web3.0<br />
 +
DEF:Derde generatie websites, die in staat moeten zijn betekenisvolle informatie tussen servers uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst. Een web dat internetpagina’s kan begrijpen. De betekenisgeving wordt meestal gebaseerd op gestructureerde annotaties of metadata. Door de overeenkomende structuren kunnen automatisch inhoudelijke relaties binnen en tussen documenten worden gelegd en baseert zich daarvoor op de principes van [[Glossarium#Linked Open Data|Linked Open Data]]. Het semantisch web is nog in ontwikkeling. <br />
 +
SRC: http://www.den.nl/abc/Web-3.0/ <br />
  
 
===Server===
 
===Server===
Regel 539: Regel 887:
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Social-bookmarking/ <br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Social-bookmarking/ <br />
 
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking <br />
 
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking <br />
 +
 +
===Software distributie===
 +
UF:distro<br/>
 +
UF:distributie<br/>
 +
DEF: Een geheel van bij elkaar horende softwarepakketjes die min of meer klaar zijn voor gebruik en samen een toepassing vormen. Soms is dit in de vorm van een installatiepakket (een programma dat er voor zorgt dat alle onderdelen op de juiste plaats worden geïnstalleerd en dat eventuele aanpassingen in het besturingssysteem doorvoert). In andere gevallen moet de gebruiker zelf nog aanpassingen aan de installatie uitvoeren. Aanvankelijk duidde 'distributie' op verschillende versies van het open source besturingssysteem Linux. De term wordt nu in een bredere betekenis gebruikt, vooral in de context van Open Source software (OSS). <br/>
 +
SO:http://en.wikipedia.org/wiki/Software_distro<br/>
  
 
===Standaard===
 
===Standaard===
Regel 545: Regel 899:
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Standaard/ <br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Standaard/ <br />
 
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=90 <br />
 
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=90 <br />
 +
 +
===Standaardbeschrijvingsregels===
 +
USE: standaardbeschrijvingsregels<br />
 +
UF: metadata content standard<br />
 +
BT: metadata standaard<br />
 +
DEF: Standaardbeschrijvingsregels zijn een gepubliceerde reeks formele afspraken voor de inhoud, volgorde en syntax van gegevens. Standaardbeschrijvingsregels verzekeren de inhoudelijke consistentie en uitwisselbaarheid van gegevens over een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen. <br />
 +
FR: Voorbeelden zijn het [[Move Invulboek]], [[CCO]] of [[RDA]]. In het luik standaarden vind je een [[:Categorie:Metadata_content|overzicht]] van dergelijke standaarden.<br />
 +
FR :http://framework.niso.org/node/24<br />
 +
 +
===Standaarddatastructuur===
 +
USE:standaarddatastructuur<br />
 +
UF:metadata structure standard<br />
 +
BT:metadata standaard<br />
 +
RT: datastructuur
 +
DEF: Een gepubliceerde datastructuur voor een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen. Een standaarddatastructuur verzekert de formele consistentie en uitwisselbaarheid van gegevens over een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen. <br />
 +
FR:http://www.den.nl/abc/Metadataschema%0D%0A/<br />
 +
FR:http://framework.niso.org/node/24<br />
 +
FR: Voorbeelden zijn [[DC]], [[MARC21]] en [[EN 15907]]. In het luik standaarden vind je een [[:Categorie:Metadata_schema%27s|overzicht]] van standaarddatastructuren.
 +
 +
===Standaardterminologie===
 +
USE:standaardterminologie<br />
 +
UF:Data value standards<br />
 +
BT:Metadatastandaard<br />
 +
DEF: Standaardterminologieën zijn gepubliceerde verzamelingen van woorden, zinsnedes en symbolen die verwijzen naar de concepten of onderwerpen in een bepaald onderzoeksveld, studiedomein of activiteit en waarvoor de betekenis duidelijk vastgelegd is. Standaardterminologieën verbeteren de doorzoekbaarheid van collecties. <br />
 +
FR: Voorbeelden zijn [[AAT-NED]], [[LCSH]], [[ISO 3166: Country Codes]]. In het luik standaarden vind je een [[:Categorie:Metadata_value|overzicht]] van standaardterminologieën.<br />
 +
FR: http://framework.niso.org/node/24<br />
  
 
===Streaming===
 
===Streaming===
USE:STREAMING<br />
+
USE:streaming<br />
 
DEF:Techniek waardoor een beeld-, audio- of videobestand kan worden weergegeven zonder dat het nodig is om te wachten tot het bestand volledig is gedownload. Een plug-in, aan de webbrowser toegevoegd, decomprimeert en leest de gegevens terwijl ze door de computer worden binnengehaald.<br />  
 
DEF:Techniek waardoor een beeld-, audio- of videobestand kan worden weergegeven zonder dat het nodig is om te wachten tot het bestand volledig is gedownload. Een plug-in, aan de webbrowser toegevoegd, decomprimeert en leest de gegevens terwijl ze door de computer worden binnengehaald.<br />  
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Streaming/<br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/Streaming/<br />
  
===Museumcatalogus===
+
===Structurele metadata===
USE:museumcatalogus<br />
+
USE:structurele metadata<br/>
RT:bibliotheekcatalogus<br />
+
BT: metadata<br/>
DEF:Een museumcatalogus is een volledige lijst van de werken die een museum bezit. Naast een aantal formele eigenschappen wordt in een museumcatalogus erg de nadruk gelegd op de inhoudelijke beschrijving, i.e. het afgebeelde. In tegenstelling tot een bibliotheekcatalogus bevat een museumcatalogus eerder beschrijvingen van unieke exemplaren.<br />
+
DEF: Structurele [[Glossarium#Metadata|metadata]] bevatten informatie over de structurele samenhang van de onderdelen van een digitaal object, zoals het aantal en de volgorde van de hoofdstukken of de ordening van een aantal afbeeldingen.<br/>
 +
SRC: http://www.packed.be/nl/guide/imap_guide/category/metadata_ck/<br />
 +
SRC: http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf<br />
  
DEF:
+
===Tag===
 +
USE:tag<br />
 +
DEF:Een code of trefwoord waarmee een stukje informatie ([[Glossarium#element|element]]) 'gemerkt' wordt. In [[XML]]-, [[SGML]]- of [[HTML]]code worden tags omgeven door <scherpe haken> (met eventuele generische identifier en attributen) en wordt het element afgesloten met een eindtag.<br />
 +
SRC:http://www.w3.org/2003/glossary/keyword/All/tag.html?keywords=tag<br />
  
 
===Tagcloud===
 
===Tagcloud===
 
USE:tagcloud<br />
 
USE:tagcloud<br />
DEF:Visueel aantrekkelijk geordende verzameling van trefwoorden (tags). In een tagcloud wordt getoond welke tags vaak voorkomen in een databestand (groter, andere kleur) en wat hun onderlinge relaties zijn. <br />
+
DEF:Visueel aantrekkelijk geordende verzameling van trefwoorden ([[Glossarium#tag|tags]]). In een tagcloud wordt getoond welke tags vaak voorkomen in een databestand (groter, andere kleur) en wat hun onderlinge relaties zijn. <br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Tagcloud/ <br />
 
SRC: http://www.den.nl/abc/Tagcloud/ <br />
 
FR: http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud <br />
 
FR: http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud <br />
Regel 570: Regel 955:
 
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud <br />
 
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud <br />
  
===Terminologie===
+
===Technische metadata===
USE:terminologie<br />
+
USE: technische metadata<br/>
UF:nomenclatuur<br />
+
BT: administratieve metadata<br/>
DEF:Woorden, zinsnedes en symbolen die verwijzen naar de concepten of onderwerpen in een bepaald onderzoeksveld, studiedomein of activiteit en waarvoor de betekenis duidelijk vastgelegd is, bijvoorbeeld in een gepubliceerd glossarium of lexicon.<br />
+
BT: metadata<br/>
SRC:http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx Joan<br />
+
DEF: Technische metadata zijn aan vorm van [[Glossarium#Administratieve metadata|administratieve metadata]] die betrekking hebben op de creatie-, bewaring- en coderingsmethodes of -formaten van een digitaal object. Deze data beschrijven het object op bestandsniveau. Dit houdt aspecten in als de bestandsgrootte, het kleurenschema, datum van de creatie van het bestand, vereiste weergave-apparatuur, …<br />
 
+
SRC:http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf
===Terminologiebron===
+
USE:terminologiebron<br />
+
DEF:Een bron die bestaat uit gecontroleerde termen. Thesauri en trefwoordenlijsten zijn voorbeelden van terminologiebronnen. <br />
+
SRC:http://www.den.nl/abc/Terminologiebron/<br />
+
  
===Themistocles===
 
HN:524-560 v. Chr. <br />
 
SP: Θεμιστοκλῆς <br />
 
USE: Themistocles <br />
 
DEF: Themistocles, een Atheens staatsman, kreeg van Simonides een manier aangeboden om alles te onthouden. Themistocles sloeg het aanbod af, liever leerde hij te vergeten wat hij wou. Themsitocles was dus eerder geïnteresseerd in een ars oblivionis dan in een ars memoriae.<br />
 
SRC: CICERO, De Oratore, 1.34.157 en 2.74.299f.<br />
 
FR: H. WEINRICH (2004), Lethe, The Art And Critique Of Forgetting, Corneel University Press: New York.<br />
 
  
===Thesaurus===
+
===Thumbnail===
USE:thesaurus<br />
+
USE: thumbnail<br />
DEF:Woordsysteem dat bestaat uit gecontroleerde termen, met toegevoegde relaties tussen o.a. synoniemen, meer algemene en meer specifieke termen en gerelateerde termen. Online thesauri zijn nuttig zijn voor ontsluiting van grote hoeveelheden digitale informatie, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat de gebruiker door het bestand kan bladeren met geüniformeerde termen.<br />
+
UF:miniatuur<br />
SRC:http://www.den.nl/abc/Thesaurus/ <br />
+
DEF: Een thumbnail is een verkleind digitaal beeld of foto. Zo'n miniatuur kan worden gebruikt op websites om het dataverkeer laag te houden, doordat dan niet het originele (veel grotere) bestand gedownload hoeft te worden. Aan de thumbnail kan een hyperlink worden toegevoegd die naar het grotere origineel verwijst. Hierdoor wordt de originele foto alleen gedownload wanneer bezoekers die graag willen zien.<br />
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1185<br />
+
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Miniatuur_(computer)<br />
  
 
===Toegankelijkheid===
 
===Toegankelijkheid===
Regel 599: Regel 973:
 
UF:accessibility<br />
 
UF:accessibility<br />
 
UF:vindbaarheid<br />
 
UF:vindbaarheid<br />
DEF:De mogelijkheid om relevante informatie terug te vinden via zoekopdrachten, catalogi, index e.d. Een hogere mate van ontsluiting, i.e. het verhogen van het aantal ingangen, resulteert in een hogere mate van toegankelijkheid. <br />
+
DEF:De mogelijkheid om relevante informatie terug te vinden via zoekopdrachten, catalogi, indexen e.d. Een hogere mate van ontsluiting, i.e. het verhogen van het aantal zoekingangen, resulteert in een hogere mate van toegankelijkheid. Vooral in een digitale omgeving wordt toegankelijkheid (vindbaarheid) bevorderd door het gebruik van metadatastandaarden.<br />
 
SRC:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=161<br />
 
SRC:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=161<br />
 
FR: http://www.archiefwiki.org/wiki/Toegankelijkheid<br />
 
FR: http://www.archiefwiki.org/wiki/Toegankelijkheid<br />
  
===Trefwoordenlijst===
+
===Transcriptie===
USE: gecontroleerde termen lijst<br />
+
USE: transcripte<br />
 +
SN:digitalisering tekstdocumenten<br />
 +
DEF:Transcriptie is het omzetten van tekst (in de vorm van beeld of geluid) naar machineleesbare tekens. Gescande afbeeldingen kunnen door middel van OCR worden omgezet. Oo voor audiobestanden is speciale software ontwikkeld voor het transcriberen. Vaak gebeurt transcriptie echter nog handmatig of vereist dit nog menselijke controle.<br />
  
 
===U-Matic===
 
===U-Matic===
Regel 640: Regel 1.016:
 
SRC:http://www.den.nl/abc/User-Generated-Content/ <br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/User-Generated-Content/ <br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/User-generated_content <br />
 
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/User-generated_content <br />
 +
 +
===Vectorafbeelding===
 +
USE:vectorafbeelding<br />
 +
DEF: In een vectorafbeeldingen wordt een beeld bepaald door middel van meetkundige elementen zoals punten, lijnen en cirkels.  Deze elementen worden beschreven van wiskundige vergelijkingen. De elementen krijgen vervolgens eigenschappen toebedeeld zoals kleur en dikte. Doordat niet zozeer hun absolute waarden vastliggen danwel hun onderlinge verhoudingen, zijn de elementen makkelijker aanpasbaar, wat veelal betekent de grootte van de afbeeldingen makkelijker kan aangepast worden. Het bekendste vectoriële afbeeldingsformaat voor het internet is 'Scalable Vector Graphics' (SVG). Tegenover vectorafbeeldingen staan [[Glossarium#Rasterafbeelding|rasterafbeeldingen]], waarbij het beeld wordt bepaald aan de hand van beeldpuntent (pixels).<br />
 +
 +
===Video 8===
 +
USE: video 8<br  />
 +
DEF: Video 8 is een analoog videosysteem voor amateurgebruik, gestandaardiseerd door een groot aantal elektronicafabrikanten, waaronder Philips, Sony en Matsushita. Dankzij het kleine formaat van de videobanden en de in verhouding lage prijs werd dit systeem een groot succes. Video 8 heeft niets te maken met Super 8.<br />
 +
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Video_8<br />
 +
 +
===Video capture board===
 +
USE:video capture board<br />
 +
DEF:Een video capture board is een hardware onderdeel van een computer dat het toelaat een analoog videosignaal binnen te nemen. Deze kaart voert de analoog / digitaal conversie uit.
  
 
===Vindbaarheid===
 
===Vindbaarheid===
Regel 676: Regel 1.065:
  
 
===Webgemeenschap===
 
===Webgemeenschap===
 
+
UF: virtuele community <br />
(ook wel: virtuele community) <br />
+
DEF: Een online gemeenschap van gelijkgestemden. Een virtuele ontmoetingsruimte waar bezoekers met elkaar in contact kunnen komen en informatie uit kunnen wisselen over een gedeeld interessegebied, samen spellen kunnen spelen of software kunnen ontwikkelen. <br />''Bron: het Woordenboek voor Digitaal Erfgoed (Digitaal Erfgoed Nederland)''
Een online gemeenschap van gelijkgestemden. Een virtuele ontmoetingsruimte waar bezoekers met elkaar in contact kunnen komen en informatie uit kunnen wisselen over een gedeeld interessegebied, samen spellen kunnen spelen of software kunnen ontwikkelen. <br />''Bron: het Woordenboek voor Digitaal Erfgoed (Digitaal Erfgoed Nederland)''
+
  
 
===Website===
 
===Website===
  
(ook wel: site, internetsite)<br />
+
UF: site, internetsite<br />
Een verzameling bij elkaar horende webpagina's die informatie over een bepaalde organisatie of een bepaald onderwerp biedt.<br /> ''Bron: het Woordenboek voor Digitaal Erfgoed (Digitaal Erfgoed Nederland)''
+
DEF: Een verzameling bij elkaar horende webpagina's die informatie over een bepaalde organisatie of een bepaald onderwerp biedt.<br />  
 +
SRC: Woordenboek voor Digitaal Erfgoed (Digitaal Erfgoed Nederland)
  
 
===Websitearchivering===
 
===Websitearchivering===
 
+
DEF: In een websitearchief zijn websites (of delen ervan) opgeslagen zoals die er op een bepaald moment uitzagen. Ook achterliggende systemen kunnen gearchiveerd worden, bijvoorbeeld achter een website draaiende databases. Het duurzaam bewaren en beschikbaar houden van verschillende versies van websites wordt in Nederland door de Koninklijke Bibliotheek onderzocht en uitgevoerd. Een voorbeeld van een websitearchief is the Internet Archive, waar je met de ‘Way back Machine’ veel websites uit het verleden kunt terugbekijken. <br />
In een websitearchief zijn websites (of delen ervan) opgeslagen zoals die er op een bepaald moment uitzagen. Ook achterliggende systemen kunnen gearchiveerd worden, bijvoorbeeld achter een website draaiende databases. Het duurzaam bewaren en beschikbaar houden van verschillende versies van websites wordt in Nederland door de Koninklijke Bibliotheek onderzocht en uitgevoerd. Een voorbeeld van een websitearchief is the Internet Archive, waar je met de ‘Way back Machine’ veel websites uit het verleden kunt terugbekijken. <br />''Bron: het Woordenboek voor Digitaal Erfgoed (Digitaal Erfgoed Nederland)''
+
SRC: het Woordenboek voor Digitaal Erfgoed (Digitaal Erfgoed Nederland)'
  
 
===Widget===
 
===Widget===
 
USE:widget<br />
 
USE:widget<br />
DEF:Een simpele softwaretoepassing met meestal een eenduidige en veelgebruikte functie om een bestaande gebruikersinterface in te vullen of te verrijken. Widgets zijn vooral populair als toepassing op het bureaublad op een PC, bijvoorbeeld een klok, een weergave van de stand van de maan of een digitaal fotollijstje met wisselende afbeeldingen. <br />SRC:http://www.den.nl/abc/Widget/ <br />
+
DEF:Een simpele softwaretoepassing met meestal een eenduidige en veelgebruikte functie om een bestaande gebruikersinterface in te vullen of te verrijken. Widgets zijn vooral populair als toepassing op het bureaublad op een PC, bijvoorbeeld een klok, een weergave van de stand van de maan of een digitaal fotollijstje met wisselende afbeeldingen. SRC:http://www.den.nl/abc/Widget/ <br />
  
 
===Wiki===
 
===Wiki===
Regel 706: Regel 1.095:
 
DEF: Het geheel aan digitale documenten en andere bronnen die op webservers zijn opgeslagen en op internet door middel van hyperlinks vindbaar en raadpleegbaar zijn. <br />
 
DEF: Het geheel aan digitale documenten en andere bronnen die op webservers zijn opgeslagen en op internet door middel van hyperlinks vindbaar en raadpleegbaar zijn. <br />
 
SRC:http://www.den.nl/abc/World-Wide-Web/ <br/>
 
SRC:http://www.den.nl/abc/World-Wide-Web/ <br/>
 +
 +
===Wrapper===
 +
USE:containerformaat<br />
  
 
===Zoekmachine===
 
===Zoekmachine===
Regel 721: Regel 1.113:
 
*[http://www.archivists.org/glossary/ SAA glossary]
 
*[http://www.archivists.org/glossary/ SAA glossary]
 
*[http://www.w3.org/2003/glossary/ w3c glossay]
 
*[http://www.w3.org/2003/glossary/ w3c glossay]
*http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/glossary
+
*[http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/glossary Digital Curation Center Glossary]
*http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook/introduction/definitions-and-concepts
+
*[http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook/introduction/definitions-and-concepts Digital Preservation Coalition Glossary]
*http://www.docam.ca/en/glossaurus.html
+
* [http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/practices/member-resources/digital-preservation-glossary/ Alliance for Permanent Acces Glossary]
 +
*[http://www.docam.ca/en/glossaurus.html DOCAM Glossary]
 +
*[http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woordenlijst.pdf Woordenlijst edavid]

Versie van 23 apr 2012 om 16:57

Het glossarium is een lijst met vaktermen die op deze website worden vermeld met betrekking tot de digitalisering van cultureel erfgoed . Het glossarium wordt stelselmatig aangevuld en verbeterd. Om de notatiewijze volledig te begrjipen, lees de richtlijnen op de redactiepagina.

Inhoud

Administratieve metadata

USE: administratieve metadata
NT: technische metadata
NT: juridische metadata
NT:preserveringsmetadata
BT: metadata
RT: descriptieve metadata
RT: structurele metadata
DEF: Administratieve metadata hebben betrekking op het gebruik en het beheer een digitaal object, zoals wanneer en hoe het werd gemaakt, wat het bestandstype is en een aantal technische gegevens. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds juridische metadata (wie is de rechthebbende, wie mag het digitaal object gebruiken en onder welke voorwaarden ...) en anderzijds technische metadata en preserveringsmetadata, die gegevens bevatten die nodig zijn voor het archiveren en preserveren van het object.
SRC:http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf

Aggregatie

USE: aggregatie
RT: Aggregator
DEF: Aggregatie is het op één plaats presenteren van inhoud uit meerdere online databases of websites. Dankzij de aggregatie kunnen deze bronnen in één overzicht, bijvoorbeeld een mash-up site, gepresenteerd of met één vraag doorzocht worden.
SRC: http://www.den.nl/abc/Aggregatie/

Algoritme

USE: algoritme
DEF: Een algoritme is een eindige opvolging van (wiskundige) instructies. Het zijn een aantal stappen die beschrijven hoe uit een bepaalde begintoestand een bepaalde eindtoestand kan berekend worden. Compressietechnieken gebruiken een algoritme om de hoeveelheid data van een bestand te beperken.
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme#Algoritme_versus_computerprogramma

API

USE: API
AB: API
FT: Application Programmable Interface
DEF: API, wat staat voor 'Application Programmable Interface', is een verzameling programmeeropdrachten (ook wel: interfaces) die de functies van een programma aanroepen. Andere programma's kunnen de API van een systeem gebruiken om diensten op te vragen of om te communiceren. Dankzij API's kunnen video's uit Youtube of foto's uit Flickr op een persoonlijke blog getoond worden. Ook het tonen van Google Maps op een website werkt dankzij de inzet van een API.
SRC: http://www.den.nl/abc/Application%20Programming%20Interface/

Auteursrecht

USE: auteursrecht
UF: copyright
DEF: Het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtenverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij wet gesteld. Het auteursrecht is van toepassing tot 70 jaar na het overlijden van de maker van een werk. Dit betekent dat bij de publicatie van een werk wat nog auteursrechterlijk beschermd is, er afspraken met de rechthebbende gemaakt moeten worden. Bij het verspreiden van foto's van (kunst)werken op internet en het opslaan van beeld- of audiovisueel materiaal in databases krijgt men te maken met het auteursrecht.
SRC: http://www.den.nl/abc/Auteursrecht/

Aspect Ratio

USE:aspect ratio
UF:beeldverhouding
DEF:De aspect ratio van een beeld is de verhouding tussen de breedte en de hoogte van een scherm. Bij klassieke televisietoestellen was dit in de regel 4:3, tegenwoordig wordt veelal 16:9 gebruikt. In cinema wordt ook 2,35:1 en 1,85:1 gebruikt.
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldverhouding

Basisdigitalisering

USE: basisdigitalisering
BT: digitalisering
DEF: Het zodanig digitaal vastleggen van de gegevens van objecten uit een collectie opdat die goed beheerd kunnen worden en goed digitaal toegankelijk zijn. Basisdigitalisering bestaat uit drie onderdelen: het toekennen van een unieke identificatie (bijvoorbeeld een plaatsingsnummer), het (basaal) beschrijven met behulp van de belangrijkste metadata en het vervaardigen van een digitale representatie.
SRC: http://www.den.nl/abc/Basisdigitalisering/

Beeldbank

USE: beeldbank
RT: DAM
DEF: Een verzameling digitaal beeldmateriaal, bijeengebracht in een databank die via een netwerk toegankelijk is. Op deze wijze kan een collectie beeldmateriaal van een erfgoedinstelling digitaal worden ontsloten en voor het grote publiek doorzoekbaar gemaakt worden. Een beeldbank wordt doorgaans beheerd met een Digital Asset management systeem (DAM).
SRC: http://www.den.nl/abc/Beeldbank/

Bemonsteringsfrequentie

USE: bemonsteringsfrequentie
UF:sample rate
DEF: De bemonsteringsfrequentie is een maat voor het aantal metingen die per bepaalde eenheid worden gedaan in een digitaliseringsproces. Bij geluid is deze eenheid tijd en wordt dit uitgedrukt in hertz. Een audio-cd heeft een bemonsteringsfrequentie van 44.1 kHz: er worden dus 44.100 monsters (samples) genomen per seconde. Bij digitaliseren van beeldmateriaal is er ook sprake van een bemonsteringsfrequentie (vaak foutief aangeduid met de term resolutie). De bemonsteringsfrequentie van beeldmateriaal wordt uitgedrukt pixels per inch (PPI).
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bemonsteringsfrequentie

Berlin Declaration

USE: Berlin Declaration
BT: open access
DEF: De Berlin Declaration on Open Access is een verklaring die onderzoekers adviseert om hun materiaal te publiceren in open access, zodat de resultaten kosteloos toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Het gaat hierbij niet uitsluitend om de onderzoeksresultaten, maar de verklaring roept onderzoekers ook op ruwe data en ander materiaal te publiceren zodat anderen dit kunnen raadplegen, gebruiken en verder verspreiden. De enige eis die de verklaring hieraan stelt is dat de naam van de oorspronkelijke auteur wordt vermeld en er geen plagiaat mag worden gepleegd. Open Access wordt ondersteund door het Max Planck Gesellschaft en het Europese project ECHO (European Cultural Heritage Online].
HN: Ondertekent in oktober 2003
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_access#Berlin_Declaration_on_Open_Access
FR: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf

Beschrijvingsregels

USE: beschrijvingsregels
UF: regelwerk
UF:catalografie
DEF: Beschrijvingsregels zijn afspraken over de inhoud, volgorde en syntax van de gegevens waarmee je een bron beschrijft. Beschrijvingsregels waarborgen dat metadata van bronnen op een consistente manier worden vastlegt.
FR: http://www.docam.ca/en/see-the-glossaurus.html
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=87
FR: Beschrijvingsregels leggen uit hoe je een datastructuur invult.

Bestandsformaat

USE: bestandsformaat
UF: bestandsindeling
RT: computerprogramma
DEF: Met bestandsformaat, of bestandsindeling, bepaalt op welke manier waarop de informatie in een computerbestand gecodeerd is. Veel computerprogramma's gebruiken een eigen, voor hun specifieke taak ontworpen bestandsformaat, maar kunnen vaak wel andere bestandsformaten lezen en naar hun eigen formaat omzetten. Het bestandsformaat wordt vaak aangegeven door middel van een extensie in de bestandsnaam.
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestandsformaat

Bibliotheekcatalogus

USE: bibliotheekcatalogus
RT:museumcatalogus
DEF: Een catalogus is een lijst van alle publicaties in een bibliotheekcollectie. In een catalogus worden voor elke publicatie de belangrijkste identificatiegegevens opgenomen zoals titel, auteur, uitgever... Daarnaast bevat een catalogus ook een aantal ordeningen (bijvoorbeeld alfabetisch op auteur of onderwerp) die als hulpmiddel dienen voor het terugvinden van een publicatie in de bibliotheekcollectie.

Bibliotheekcollecties bestaan doorgaans uit verzamelingen niet-unieke publicaties (boeken, tijdschriften, cd's, dvd's ...) of onderdelen daarvan (tijdschriftartikels, cd-tracks). Steeds vaker worden ook digitale publicaties (digitale documenten of websites) in een catalogus beschreven. Omdat publicaties per definitie niet uniek zijn, hebben bibliotheken een lange traditie in het gestandaardiseerd beschrijven ervan.
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=586

Bitdiepte

USE:bitdiepte
UF:kleurdiepte
DEF:Bitdiepte bepaalt hoeveel kleurinformatie beschikbaar is voor elke pixel in een afbeelding. Hoe meer bits met informatie per pixel, hoe meer beschikbare kleuren en hoe nauwkeuriger de kleur wordt weergegeven. Een afbeelding met de bitdiepte 1 heeft bijvoorbeeld pixels met twee mogelijke waarden: zwart en wit (1 of 0). Een afbeelding met de bitdiepte 8 heeft echter 256 (2 tot de 8ste macht) mogelijke waarden.

Grijswaardenafbeeldingen met de bitdiepte 8 hebben 256 mogelijke grijswaarden.
RGB-afbeeldingen bestaan uit drie kleurkanalen. Een RGB-afbeelding met 8 bits per pixel beschikt over 256 mogelijke waarden voor elk kanaal, waarmee dus ruim 18 miljoen kleuren kunnen weergegeven worden. RGB-afbeeldingen met 8-bits per kanaal worden soms ook wel 24-bits afbeeldingen genoemd (8 bits x 3 kanalen = 24 bits met gegevens voor elke pixel).
SRC:http://help.adobe.com/nl_NL/Photoshop/10.0/help.html?content=WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-73da.html

Bitrate

USE:bitrate
UF:bitsnelheid
DEF: De bitrate of bitsnelheid van informatieoverdracht, is het aantal bits dat per tijdseenheid over een lijn wordt verzonden. Men drukt de bitrate uit in b/s (bits per seconde). Een bit is de kleinste hoeveelheid informatie. Hoe hoger de bitrate, hoe meer informatie er per tijdseenheid verzonden en ontvangen kan worden. Vooral voor het realtime bekijken en beluisteren van muziek en video, is voor een hoge kwaliteit een hoge bitrate van belang.
SRC:http://nl.wikipedia.org/wiki/Bitrate

Bitrot

USE:bit rot
UF:bit loss
DEF:Het geleidelijk verval van digitale data, meestal veroorzaakt door slijtage of verval van de drager (harde schijf, ram-geheugen, chip, cd-rom, dvd, tape...) Het gevolg is dat het signaal verdwijnt of wordt gewijzigd (een 1 verandert in een 0 of omgekeerd). Dit kan potentieel enorme schade aanrichten en de bestanden onleesbaar maken.
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=2538
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rot

Bitstream

USE:bitstream
RT:bytestream
DEF:Een bitstream is een sequentie van bits. Als deze bits per acht gegroepeerd zijn spreken we van een bytestream.

Born digital

USE:born digital
UF:digital born
SN:video
DEF: Bestanden die van oorsprong digitaal gecreëerd zijn, door het gebruik van digitale opname-apparatuur (digitale camera) of door het gebruik van software. Born digital staat tegenover gedigitaliseerd, waarbij een analoog object of signaal omgezet wordt in digitale vorm.

Checksum

USE:controlegetal

Chrominantiekanaal

USE:chrominatiekanaal
DEF:Als een videosignaal wordt opgesplitst in meerdere componenten, bepalen de chrominatiekanalen de waarde van alle kleuren - dit in tegenstelling tot de helderheid (luminatie), wat de waarde bepaalt van de hoeveelheid licht. Als er enkel een luminatiekanaal is, is de video of afbeelding in zwart-wit. In een component videosignaal wordt de chrominatie in de kanalen 'U' en 'V' beschreven.
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Chrominantie

CMS

USE: CMS
AB: CMS
FT: content management system
RT: databank
RT: XML
DEF: Een Content Management Systeem is een applicatie waarmee pagina's, afbeeldingen en andere bestanden waaruit een website bestaat, kunnen worden beheerd. Een CMS biedt de mogelijkheid om webpagina's aan te maken en te bewerken, afbeeldingen toe te voegen en de presentatie, in de vorm van sjablonen, direct aan te passen. In toenemende mate is een CMS gekoppeld aan een databank (bijvoorbeeld in SQL) waarin de teksten worden opgeslagen. In andere gevallen gebruikt een CMS XML om gegevens in te bewaren. Er zijn veel verschillende CMS paketten in omloop, van eenvoudige gratis open source systemen voor persoonlijke websites, tot complexe maatwerkoplossingen voor het beheer van commerciële websites en intranets van grote bedrijven.
Zie ook het overzicht CMS software elders op de wiki.

Codec

USE: codec
RT:containerformaat
DEF: Een codec is een stuk soft- of hardware dat toelaat data te coderen/decoderen of te comprimeren/decomprimeren. Er bestaan codecs om bijvoorbeeld geluid of beeld te coderen in een handelbaar formaat met behoud van een zeker kwaliteitsniveau. Hoe de codering precies te werk gaat hangt af van het doel en is vaak te vinden bij de beschrijving van de desbetreffende codec.
De term codec wordt ook gebruikt om het bestandsformaat aan te duiden of de standaard die de werking van de codec specificeert. Een codec wordt steeds gebruikt in combinatie met een containerformaat
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Codec
SRC: http://en.wikipedia.org/wiki/Codec
FR:https://www.ictu.nl/archief/wiki.noiv.nl/xwiki/bin/view/NOiV/Wat%2Bzijn%2Bmultimediaformaten.html

Command line interface

USE: command line interface
UF:opdrachtregel
UF:command line
AB:CLI
RT:Graphical User Interfcae
DEF:De command line is een manier om een computer opdrachten te geven door het ingeven van tekstcommando's. Zowat alle besturingssystemen beschikken over een commandline interface. Bij Windows is dit de opdrachtprompt (Eng.: command prompt), bij Mac OS X heet dit programma Terminal.

Component video

USE:component video
DEF: Bij component video wordt het signaal in twee of meer componenten opgesplitst. Veelal wordt hiermee het analoge formaat YPbPr bedoeld, waar er drie componenten zijn. Het eerste component (Y) bevat de informatie over de luminatie, het tweede (Pb) de informatie over de hoeveelheid blauw, de derde (Pr) de informatie over de hoeveelheid rood. YCbCr is de digitale variant van YPbPr.
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Component_video

Composiet video

USE: composiet video
UF:CVBS
DEF: Composiet video is een manier om een analoog videosignaal over één kanaal te transporteren. Dit resulteert in een matige beeldkwaliteit.

Conservering

USE:conservering
RT:preservering
RT:restaureren
NT: migratie
NT: transcoderen
NT: emulatie
DEF:Conservering is ingrijpen in het document om het fysische, chemische en/of biologische afbraakproces te remmen en bestaande toestand te stabiliseren.
Conservering van digitale documenten kan een ingreep in de bitsequentie (migreren; transcoderen) zijn om het verval van de bitsequentie te stabiliseren en de leesbaarheid te verzekeren, of een ingreep in de hard- en/of software om de authenticiteit van de representatie te verzekeren.
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx#conservation
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=79
FR:http://www.archiefwiki.org/wiki/Conservering
FR:Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, lemma 151.

Containerformaat

USE:containerformaat
RT:codec
DEF:Een multimediabestand is vrijwel altijd gelaagd opgebouwd. Het bevat altijd één of meerdere typen gegevens, zoals video- en audiotracks, afbeeldingen, metadata, ondertitels en navigatie-informatie. Deze gegevens worden gestructureerd door het containerformaat. Dat beschrijft de opbouw van het bestand, maar niet de multimediale gegevens zelf (bijvoorbeeld video, audio of afbeelding). Dat laatste wordt beschreven door de codec
SRC: https://wiki.noiv.nl/xwiki/bin/view/NOiV/Wat+zijn+multimediaformaten

Contextualiseren

USE: contextualiseren
DEF: Het verschaffen van achtergrondinformatie over een erfgoedobject, vaak voor een specifieke doelgroep, zoals het onderwijs, een specifieke bevolkingsgroep of een wetenschappelijke discipline. Het gaat om het verhaal bij een object dat een verbinding kan leggen met andere objecten.
SRC: http://www.den.nl/abc/Contextualiseren/

Controlegetal

UF:checksum
USE:controlegetal
DEF:Een controlegetal is een getal dat berekend wordt op een waarde (bijvoorbeeld een ander getal of een bitstream). Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of er geen fouten in de oorspronkelijke waarde zitten.
De laatste 2 cijfers van de bankrekeningnummers in België en het laatste cijfer van een ISBN zijn controlecijfers. Voor controle van de integriteit van een digitaal bestand wordt vaak het MD5 controlegetal gebruikt.
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Controlecijfer
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/MD5

Crowdsourcing

USE: crowdsourcing
RT: user generated content
DEF: Het aanspreken en benutten van een grote groep individuen voor raadpleging en innovatie. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit het succes van het concept 'user generated content'. De term is ontstaan uit een samenvoeging van de term 'outsourcing' (taken uitbesteden) in combinatie met 'crowd' (mensenmassa).
SRC: http://www.den.nl/abc/Crowdsourcing-/

DAM

USE:DAM
FT: Digital Asset Management DEF: Digital Asset Management systeem (DAM) is een softwarepakket voor het beheer van digital assets (allerlei digitale bestanden). Het omvat het geheel van activiteiten die ondernomen worden om zowel de opslag, beschrijving, opvraging en distributie van digital assets adequaat te laten verlopen.
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_asset_management

Data Management Planning

USE:Data Management Planning
DEF:Een data management plan is een onderdeel van een onderzoeksprojectplan. Het beschrijft hoe onderzoeksgegevens worden verzameld, hoe de gegevens zullen worden gebruikt en opgeslagen tijdens het onderzoekproject, en hoe het hergebruik en duurzame bewaring op lange termijn zullen worden verzekerd nadat het oorspronkelijke onderzoek is afgerond.

Een data management plan moet continu worden onderhouden in de loop van het onderzoek. Een gedetailleerde data management plan beantwoordt onder meer de volgende vragen:

 • Wat voor soort gegevens worden verzameld?
 • Hoe worden de gegevens worden verzameld?
 • Wie heeft de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de data?
 • Wie beslist over de toegang tot de gegevens?
 • Hoe zullen de deelnemers aan het onderzoek geïnformeerd worden?
 • Welke software zal worden gebruikt voor de opslag en verwerking van de gegevens?
 • Hoe zal de (technische) kwaliteit van de gegevens worden gewaarborgd?
 • Welke bestandsformaten en opslagmedia zullen worden gebruikt?
 • Wat voor soort rechten zullen worden toegekend aan verschillende groepen gebruikers voor het lezen en beheren van gegevensbestanden?
 • Wat voor soort data en back-up procedures zullen worden gebruikt?
 • Hoe zal de gegevensverwerking worden gedocumenteerd?
 • Hoe zal vertrouwelijkheid worden gewaarborgd?
 • Hoe zal de bescherming van gegevens worden uitgevoerd?
 • Wat gebeurt er met de gegevens die na de oorspronkelijke onderzoek is afgerond?

SRC:http://www.cdlib.org/services/uc3/datamanagement

Databank

USE: databank
UF: database
DEF: Een databank is een verzameling samenhangende digitale gegevens die op een gestructureerde manier bijeengebracht zijn. Nieuwe informatie kan worden toegevoegd, de gegevens kunnen op allerlei manieren worden gerangschikt en gecontroleerd, en op basis van zoekacties kunnen delen van de inhoud van een databank getoond worden.
SRC: http://www.den.nl/abc/Databank/

Datacompressie

USE: datacompressie
NT: lossy compressie
NT: lossless compressie
UF: compressie
DEF: Datacompressie is een techniek die met behulp van compressie-algoritmes de hoeveelheid data bij opslag vermindert. Hierbij wordt meestal zoveel mogelijk de impact van de compressie op de (vaak visuele) kwaliteit van de opgeslagen data beperkt. Het voordeel van datacompressie is een kostenvermindering voor de opslag en de overdracht van de digitale bestanden. Als een compressie lossy gebeurt, gaan er gegevens verloren. De originele data kan dan na decompressie niet op volledig gereconstrueerd worden op basis van de gecomprimeerde gegevens.
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Datacompressie

Datastructuur

USE:datastructuur
UF:metadataschema
RT: standaard datastructuur
DEF: Een datastructuur legt een groep beschrijvingselementen vast die bij elkaar horen. Een datastructuur beschrijft de naam en betekenis van ieder element en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1304
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Datastructuur
FR: http://framework.niso.org/node/24

Deep link

SN: auteursrechten
UE:deep link
DEF:Een deep link is een link naar een specifiek onderdeel van een website, zoals een pagina of een afbeelding. Het doel is de gebruiker rechtstreeks naar de relevante content te leiden in plaats van naar de homepage. Hierdoor ontstaat wel het risico dat het getoonde object uit zijn context wordt gehaald, waardoor er relevante informatie in verband met auteursrecht niet getoond wordt.

Descriptieve metadata

USE: descriptieve metadata
UF: beschrijvende metadata
BT: metadata
DEF: Descriptieve metadata zijn metadata die de intellectuele inhoud van een object beschrijven. Hieronder vallen aspecten zoals titel, auteur, datum van creatie, keywords, korte inhoud …
SRC: http://www.odl.ox.ac.uk/metadata.htm#types
SRC: http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf

Digitaal

USE: digitaal
NT: digitaliseren
DEF: De eigenschap om gegevens of een signaal in binaire vorm te coderen, dat wil zeggen dat alle informatie in combinaties van nullen en enen wordt uitgedrukt. Deze codering maakt het mogelijk gegevens exact, zonder verlies, te kopiëren.
SRC: http://www.den.nl/abc/Digitaal/

Digitaal depot

USE: digitaal depot
UF: E-depot
UF: elektronisch depot
UF: safe place
USE: Opslagsysteem ter archivering van digitale bestanden. Een digitaal depot verschilt van een documentenserver door de speciale aandacht voor het langdurig en duurzaam toegankelijk houden van de bestanden.
SRC: http://www.den.nl/abc/Digitaal-depot/

Digitaal erfgoed

USE: digitaal erfgoed
BT: erfgoed
DEF: Digitale verschijningsvorm van cultureel erfgoed. Er kunnen drie vormen worden onderscheiden: Digital born erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine al digitaal is, zoals elektronische archieven, digitale kunst of foto's die met een digitale camera zijn gemaakt. Gedigitaliseerd erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine niet digitaal is, maar waarvan met digitalisering een reproductie is gemaakt. Digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto's of digitale reconstructies van het erfgoedobject. De informatie wordt meestal in een geordende vorm (bijvoorbeeld een databank) beschikbaar gesteld.
SRC: http://www.den.nl/abc/Digitaal-erfgoed/

Digital rights management

USE: digital rights management
AB: DRM
Methode voor het reguleren van gebruik en beschikbaarheid van digitale bronnen. Met behulp van DRM-technieken kunnen beveiligingen tegen illegaal gebruik worden gerealiseerd en kan bepaald worden wie, wat, hoe vaak en hoe lang mag bekijken of beluisteren.
SRC: http://www.den.nl/abc/Digital-Rights-Management-/

Digitale duurzaamheid

USE: digitale duurzaamheid
UF: digtal preservation
UF: duurzaamheid
UF: duurzame toegankelijkheid
DEF: Langdurige toegankelijkheid van digitale data. Dit is een grote technologische uitdaging voor databeherende instellingen omdat er nog geen passende oplossingen voorhanden zijn. Het duurzaam beschikbaar houden van data vergt zowel beleidsmatige beslissingen in de vorm van een duurzaamheidsstrategie als praktische oplossingen voor beheer en behoud. Zoals bijvoorbeeld systemen die aangeven wanneer de authenticiteit van een bestand is aangetast of wanneer een bestandsformaat niet meer gelezen kan worden omdat er geen geschikte software meer is om het bestand te tonen.
SRC: http://www.den.nl/abc/Digitale-duurzaamheid/

Digitaliseren

USE: digitaliseren
UF: digitisation
UF: digitalisation
UF: digitization
BT: digitaal
DEF:Het proces om een analoge bron (tekst, beeld, audio of video) om te zetten naar een digitaal bestand. Het betreft niet alleen het omzetten van de bron, maar ook het bewerken en beschrijven ervan ten behoeve van de vindbaarheid en presentatie in een digitale omgeving (bijvoorbeeld internet).
SRC: http://www.den.nl/abc/Digitaliseren/

DNS

USE: DNS
AB: DNS
FT: Domain Name System
DEF: Het DNS protocol zorgt voor de vertaling van numerieke IP-adressen naar "leesbare" internetadressen en vica versa.
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

Dropout

SN:video
USE:dropout
DEF:Een dropout is een kort signaalverlies veroorzaakt door vuil of defect aan de tape. Een dropout kan ook hetgevolg zijn van ontbreken van magnetisch materiaal. Dit resulteert in witte vlekken op het scherm. Het veelvuldig voorkomen van dropouts bij het afspelen is een indicatie dat de tape of recorder is verontreinigd met vuil en / of dat (het bindmiddel van) de tape verslechtert.
SRC:http://cool.conservation-us.org/byorg/bavc/bavcterm.html#cinching
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Dropout_(electronics)

E-depot

USE: digitaal depot
FR: http://www.lopai.nl/pdf/ED3_v1.pdf
SN: Deze term wordt hoofdzakelijk in het archiefwezen gebruikt.

E-leren

USE: e-leren
DEF: Leren en doceren met behulp van internettechnologie. Kenmerkend voor deze manier van leren is dat er digitale hulpmiddelen gebruikt worden, zowel voor de organisatie van het leren als voor het leerproces zelf. E-leren is geen doel op zich maar ondersteunt het flexibel opleiden en nieuwe vormen van leren.
SRC:http://www.den.nl/abc/E-leren/

Element

USE:element
DEF: Een element is een identificeerbaar object binnen een document. In een HTML of XML document verwijst een element naar een deel dat door middel van tags wordt gemarkeerd.
Een metadata schema definieert de structuur en betekenis van elementen, wat overeenstemt met 'velden' in het record van een database. SRC:http://www.w3.org/2003/glossary/keyword/All/element.html?keywords=element

Emulatie

USE: emulatie
DEF: Emulatie is een duurzaamheidsstrategie gericht op het weergeven van digitale bronnen zoals ze oorspronkelijk zijn vervaardigd en gebruikt. Door emulatietechnieken toe te passen wordt het mogelijk het gedrag van een verouderde computer na te bootsen op een andere (nieuwere) computer. Emulatie kan op vier aspecten van een computer van toepassing zijn: de hardware, het besturingssysteem, de bijbehorende software en de digitale objecten die met die software zijn vervaardigd.
SRC: http://www.den.nl/abc/Emulatie/

Field order

USE:field order
UF:field dominance; DEF: Field order bepaalt bij interlaced scan de volgorde waarin de even en oneven lijnen worden getoond. Daar er een tijdsverschil zit tussen beide velden, dienen deze in de juiste volgorde afgespeeld te worden. Het kan zijn dat bij digitalisering of transcodering deze volgorde wordt omgedraaid.


Escrow overeenkomst

DEF: Een (broncode) escrow is een overeenkomst waarbij een software leverancier of -verdeler en de gebruiker(s) overeenkomen dat de leverancier de broncode van een software product deponeert bij een gespecialiseerd escrow agent. De broncode wordt aan de gebruiker overgedragen op het moment dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - bijvoorbeeld wanneer de leverancier of verdeler niet langer in staat is de software verder te ondersteunen (bv. faillissement). Een Escrow zorgt er dus voor dat de gebruiker de software nadien zelf kan (laten) aanpassen.
Bij Opensourcesoftware (OSS) is er geen escrow nodig, omdat de broncode dan per definitie openbaar is.
SO:http://nl.wikipedia.org/wiki/Escrow-overeenkomst

Frame rate

USE: frame rate
UF:beelden per seconde
DEF: Frame rate is het aantal beelden dat per seconde wordt weergegeven. Bij film zijn dit in de regel 24 beelden per seconde, bij video 25 (PAL) of 30 (NTSC). Bij bepaalde computerspelletjes loopt dit op tot 60 beelden per seconde.

Frame size

USE:frame size
DEF: De frame size van een video is het aan het aantal horizontale en verticale pixels. Het aantal verticale pixels, de hoogte van het beeld, wordt soms ook uitgedrukt in lijnen.

Folksonomy

USE: folksonomy
UF: social tagging
DEF: Folksonomy is de toekenning van vrije trefwoorden door een gebruikersgroep, bijvoorbeeld een webgemeenschap. De term is een samentrekking van ‘folk’ en ‘taxonomy’. Tot voor kort was de toekenning van trefwoorden aan objecten in erfgoedinstellingen een exclusieve taak van professionals. Hierbij wordt meestal een terminologiebron gebruikt, zoals een thesaurus of een taxonomie, om ervoor te zorgen dat in gelijke situaties gelijke termen worden gebruikt. Het idee achter folksonomy is juist dat er trefwoorden worden toegepast op basis van vrije associaties.
SRC: http://www.den.nl/abc/Folksonomy-/

Frame rate

USE: frame rate
UF:beelden per seconde
DEF: Frame rate is het aantal beelden dat per seconde wordt weergegeven. Bij film zijn dit in de regel 24 beelden per seconde, bij video 25 (PAL) of 30 (NTSC). Bij bepaalde computerspelletjes loopt dit op tot 60 beelden per seconde.

Frame size

USE:frame size
DEF: De frame size van een video is het aan het aantal horizontale en verticale pixels. Het aantal verticale pixels, de hoogte van het beeld, wordt soms ook uitgedrukt in lijnen.

Freeware

USE: freeware
DEF: Freeware is software die gratis wordt aangeboden. Soms enkel voor particulieren en dient er voorgebruik in een commerciële omgeving alsnog betaald te worden. De software blijft wel tenvolle eigendom van de fabrikant; de broncode is niet openbaar en het is niet toegestaan deze software te aan te passen of door te verkopen.
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Freeware

Gedistribueerd zoeken

USE:gedistribueerd zoeken
DEF:Zoekmethode waarbij gegevens die online vindbaar zijn gemaakt, worden opgehaald via een zoekactie op het web. Het zoeksysteem en de doorzochte dataset worden daarbij los van elkaar en veelal door verschillende partijen beheerd. In het model van gedistribueerd zoeken kan één zoeksysteem bij meerdere contentleveranciers tegelijkertijd zoeken. Omgekeerd kan ook één dataset door verschillende zoeksystemen worden bevraagd.
SRC: http://www.den.nl/abc/Gedistribueerd-zoeken/

Gedistribueerde opslag

USE: gedistribueerde opslag
DEF:Op meerdere netwerkcomputers opslaan en beschikbaarstellen van informatiebronnen die inhoudelijk of formeel bij elkaar horen. Dit kan gedaan worden om opslagcapaciteit te vergroten, of om data van verschillende partijen via één informatiedienst beschikbaar te stellen.
SRC:http://www.den.nl/abc/Gedistribueerde-opslag/

Generatieverlies

USE:generatieverlies
DEF:Generatieverlies duidt op het verlies van informatie en kwaliteit bij elke migratie of overzetting van de ene analoge drager op de andere. Hierbij kan vervorming en ruis optreden.
SRC:http://www.edavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Videoarchivering.pdf

Geografisch informatiesysteem

AB: GIS
UF:GIS
DEF:Een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd.
SRC: http://www.den.nl/abc/Geografisch-Informatie-Systeem/

Georefereren

USE: georefereren
RT: geografisch informatie systeem
DEF: Het toekennen van geografische referentiepunten aan objecten, zodat de objecten op een digitale kaart (zoals een GIS) getoond kunnen worden. Door standaarden toe te passen bij georefereren wordt het mogelijk digitale kaarten over elkaar te leggen en nauwkeurig met elkaar te vergelijken.
SRC: http://www.den.nl/abc/Georefereren/

Geospatiële data

USE:geospatiële data
DEF:GEospatiële data is data die iets zegt over de ruimtelijke plaats van een object. Dit kan een plaatsnaam zijn, maar ook lengte- en breedtegraden.

GIS

FT: geografisch informatie systeem
USE: geografisch informatie systeem

Graphical User Interface

AB: GUI
RT: Command line interface
DEF: Een graphical user interface, of grafische gebruiksomgeving, is een middel om met behulp van grafische elementen (knoppen, tekstvakken, schuifbalk ...) en/of een computermuis met een computer in interageren. Andere typische kenmerken zijn het gebruiken van verschillende vensters en de mogelijkheid om bestanden en mappen te kunnen slepen. Een GUI is daarmee veel intuïtiever dan de tekstgebaseerde Command line interface

Granulariteit

USE:granulariteit
DEF:Granulariteit is een term voor de mate waarin informatie gedetailleerd beschreven is, met andere woorden tot op welk niveau de informatie gestructureerd en ontsloten is. Algemeen geldt dat hoe uitgebreider een metadata schema is, hoe hoger de granulariteit.
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=2062
FR:http://www.docam.ca/en/see-the-glossaurus.html

GUI

USE: Graphical user interface

Harvesting

USE: harvesting
DEF: Procedure om (meta)data automatisch van de server van een informatieleverancier te kopiëren en over te halen, zodat de data hergebruikt kan worden in een nieuwe context. Harvesting biedt de mogelijk om op basis van gemaakte afspraken een gemeenschappelijke informatiedienst (bijvoorbeeld een erfgoedportal) actueel te houden. Een instelling bepaalt zelf of er wel of niet 'geoogst' mag worden.
SRC:http://www.den.nl/abc/Harvesting/
FR: http://www.den.nl/thema/21/harvesting

HISGIS

USE: HISGIS
FT: geografisch informatiesysteem voor historische statistieken
DEF: In de vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent werd een HIStorisch Geografisch InformatieSysteem ontwikkeld voor de territoriale indeling van België. De HISGIS is gebaseerd op twee historische databanken die sinds 1990 ontwikkeld werden. Eén databank bevat de gedigitaliseerde statistische data over bevolking, landbouw en industrie voor de periode 1800 – 1961. De andere databank bestaat uit honderden gedigitaliseerde historische kaarten die de grenswijzigingen in de administratieve indeling van België tussen 1800 en 2000 wergeven. Deze kaarten (in vectorformaat, gegeorefereerd naar de Belgische Lambert 72 kaartprojectie) werden per provincie opgeslagen. Het is mogelijk om de statistische data voor verschillende tijdstippen en voor verschillende territoriale niveaus (van gemeente tot provincie) te visualiseren, waarbij telkens juist die historische grenzen weergegeven worden, die voor het door de gebruiker gekozen tijdstip geldig waren.
SRC:http://www.hisgis.be/

Indexering

USE: indexering
DEF:Indexering is het proces van het creëren van een geordende lijst van concepten, uitgedrukt in termen of zinnen, met verwijzingen naar de plaats in het geïndexeerde materiaal waar die concepten verschijnen.
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=620

Inhoudelijke ontsluiting

USE: inhoudelijke ontsluiting
RT: formele ontsluiting
DEF: inhoudelijk ontsluiting is het toegankelijk maken van collecties door middel van inhoudelijke beschrijvingen. Uniforme inhoudelijke ontsluiting vereist afspraken over de wijze van beschrijven van de inhoud, bijvoorbeeld aan de hand van gestructureerde woordenlijsten, classificaties of thesauri. Zulke lijsten ondersteunen de efficiëntie bij het beschrijven en ontsluiten van bronnenmateriaal.
SRC: http://www.den.nl/thema/29/inhoudelijke-ontsluiting

Inline link

USE:inline link
DEF: Bij een inline link is wordt een onderdeel (zoals een afbeelding) van een andere website geïntegreerd in een HTML-pagina, zonder dat dit onderdeel wordt gekopieerd en vaak zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteur.

Interface

USE: interface
DEF: Een interface maakt het mogelijk dat twee verschillende systemen met elkaar interageren. Dit kan zijn: een mens en een computer , maar ook twee verschillende softwareprogramma's.
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Interface

Juridische metadata

USE: juridische metadata
BT: administratieve metadata
BT: metadata
DEF: Juridische metadata zijn administratieve metadata die betrekking hebben op juridische aspecten van het digitale object. Hieronder vallen zaken als auteursrechten en licenties.
SRC:http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf

Kleurdiepte

USE:kleurdiepte
DEF: Kleurdiepte is het aantal bits dat wordt gebruikt om de kleur van een pixel mee te bepalen. Hoe meer bits er gebruikt worden, hoe nauwkeurig de kleur kan bepaald worden. Voor zwart en wit zijn maar twee bits nodig, maar zwart-witfoto`s (grijswaarden) vragen toch minimaal 8 bits, zodat 256 (28) grijswaarden kunnen worden weergegeven. Voor kleurenfoto`s wordt meestal gebruik gemaakt van 24 bits: 8 bits voor elke kleur: rood, groen en blauw. Op die manier kunnen 16,7 miljoen kleuren worden weergeven. Voor het werken op papier, dus met inkt, werkt men met vier kleuren (Cyaan, Magenta, Yellow en Key - CMYK) en dientengevolge met een 32-bits kleurmodel. Wanneer er bij een RGB-systeem sprake is van 32-bits dan is er meestal een extra transparantiekanaal gedefinieerd, het zogeheten Alfa-kanaal.
SRC: http://www.den.nl/standaard/238/

Kleurruimte

USE:kleurruimte
UF:kleursysteem
DEF:Een kleurruimte is een manier om een kleur te beschrijven. Dit hangt af van het doel (scherm of drukwerk), maar ook van eventuele compressievoorwaarden.
FR:Meer info: kleurruimte.

LAMP

USE:LAMP
DEF:LAMP is een configuratie van een aantal open source pakketten die vaak samen gebruikt worden om dynamische websites met te ontwikkelen.

 • Linux, het besturingssysteem;
 • Apache, de webserver;
 • MySQL, het database management systeem (of databaseserver);
 • PHP, Perl en/of Python

FR: http://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_(software_bundle)

Levenscyclus digitale data

USE:levenscyclus digitale data
UF:life cycle
DEF:De levenscyclus digitale data is onderverdeeld in negen stadia, van voorbereiding van fysieke collecties voor digitalisering tot het duurzaam toegankelijk houden van gegevens. Deze stadia zijn weer onderverdeeld: zo is beschrijving opgedeeld in de rubrieken metadata, inhoudelijke ontsluiting en identificatie. De levenscyclus is gekoppeld aan de kwaliteitscyclus.

 • Interoperabiliteit:

Het vermogen van systemen en software om (meta)data onderling uit te wisselen op basis van een gemeenschappelijke set procedures. Dergelijke automatische uitwisseling maakt het mogelijk om gemeenschappelijke informatiesystemen als erfgoedportals te bouwen en actueel te houden

 • Opslag

Een erfgoedinstelling dient diverse specificaties voor de opslag van gedigitaliseerde bronnen ter harte te nemen, om de beschikbaarheid en vindbaarheid van de bronnen te garanderen. Het betreft specificaties voor databases, fysieke opslag en kwaliteitsbewaking.

 • Presentatie

Het gaat over de manier waarop digitale gegevens aan de gebruiker getoond worden. Bij het inrichten en onderhouden van een website of een andere informatiedienst is het verstandig om inhoud en presentatie gescheiden van elkaar te houden. Deze scheiding moet het mogelijk maken om de informatie op maat te kunnen presenteren aan verschillende doelgroepen en om andere vormen van gebruik te ondersteunen, zoals personificatie en hergebruik in andere informatiediensten.

 • Toegang

De wijze van beschrijven en opslag moet hergebruik van gegevens kunnen ondersteunen. Een informatiesysteem mag geen ‘gesloten doos’ (‘black box’) zijn. Zoekmachines en andere informatiesystemen moeten de gegevens kunnen bevragen. Bij voorkeur ondersteunt het informatiesysteem de technieken die gebruikt worden om gedistribueerd opgeslagen data te verzamelen via één enkele zoekactie.

 • Vervaardiging

Een erfgoedinstelling dient breed geaccepteerde specificaties voor de vervaardiging van digitale data ter harte te nemen, om te garanderen dat de resultaten van hoge kwaliteit zijn. Het betreft specificaties voor documentformats, ICT-platforms en kwaliteitscontrole. In 2008 stelt DEN in DE BASIS de minimale eisen voor digitaal erfgoed vast voor de thema's vervaardiging en digitale duurzaamheid.

 • Voorbereiding fysieke collecties

Voorafgaand aan ieder digitaliseringstraject moet een fase plaatsvinden waarin de fysieke collectie onderworpen wordt aan een zorgvuldige materiaalanalyse en selectie van objecten uit de collectie. De conclusies uit het digitaliseringsplan dienen hierbij in acht genomen te worden. Zo kan bepaald worden wat op welke manier, volgens welke specificaties gedigitaliseerd moet worden, en welke kosten daarbij te verwachten zijn.
SRC: http://www.den.nl/abc/Levenscyclus-digitale-data/

Licentie

USE: licentie
NT: creative common
DEF:Formele of wettelijke toestemming om iets te doen of te gebruiken. Voor het gebruik van computerprogramma's moeten vaak licentiekosten betaald worden.
SRC:http://www.den.nl/abc/Licentie/

Linked open data

USE:linked open data
DEF:Het doel van Linked Open Data (LOD) is te komen tot een internet dat beter leesbaar is voor machines. Hierdoor zullen zoekmachines beter in staat zijn verbanden te leggen tussen digitale objecten. Dat leidt er dan weer toe dat informatie beter vindbaar wordt op internet. De basisprincipes van LOD werden vastgelegd door Tim Berners-Lee:

 • gebruik URI's als naam om naar dingen op het web te verwijzen;
 • gebruik HTTP URI's zodat die dingen kunnen op het web kunnen worden gevonden;
 • zorg voor bruikbare informatie bij een URI;
 • neem links naar andere URI's op, zodat men dingen kunnen worden ontdekt.

SRC:http://www.den.nl/thema/129/
FR:http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2011/06/linked-open-data-a-beckoning-paradise/

Linkrot

USE:link rot
UF:dode link
DEF:Link rot is is een fenomeen dat optreedt wanneer de pagina waar een url naar verwijst niet meer bestaat. Dit kan vermeden worden door persistente identifiers (PID) te gebruiken.

Locatieve media

USE:locatieve media
RT:geografisch informatie systeem
DEF:Locatieve media zijn apparaten die gebruik maken van technologieën voor geografische plaatsbepaling, zoals het Global Positioning System (GPS), mobiele telefoons, draadloze laptops, RFID en andere systemen voor mobiele communicatie. Deze technologieën stellen mensen in staat om zichzelf en anderen op een digitale plattegrond te lokaliseren en om informatie over de locatie waar ze zich bevinden op te vragen.
SRC:http://www.den.nl/abc/Locatieve-media/

Lossless datacompressie

USE: lossless datacompressie
UF: lossless compressie
BT: datacompressie
DEF: Datacompressie is een techniek die met behulp van compressie-algoritmes de hoeveelheid data bij opslag vermindert. Bij lossless datacompressie zorgt het algoritme ervoor dat de originele data exact gereconstrueerd kunnen worden uit de gecomprimeerde. Bij lossless datacompressie is er dus geen kwaliteitsverlies. Tegenover lossless datacompressie staat lossy datacompressie, waarbij de originele data slechts bij benadering gereconstrueerd kunnen worden.
FR: http://en.wikipedia.org/wiki/Lossless_data_compression

Lossy datacompressie

USE: lossy datacompressie
UF: lossy compressie
BT: datacompressie
DEF: Datacompressie is een techniek die met behulp van compressie-algoritmes de hoeveelheid data bij opslag vermindert. Bij lossy datacompressie is het zo dat de compressie steeds gepaard gaat met een verlies aan data. De originele data kunnen dus niet exact gereconstrueerd worden uit de gecomprimeerde versie. Tegenover lossy datacompressie staat lossless datacompressie, waarbij dat wel het geval is de compressie niet zorgt voor data- en dus kwaliteitsverlies.
FR: http://en.wikipedia.org/wiki/Lossy_data_compression

Mapping

USE: mapping
DEF: Een procedure waarbij elementen in een gestructureerde dataset (bijvoorbeeld een metadataschema) gekoppeld worden aan elementen in een andere dataset. Op basis van een 'mapping' kan een computerprogramma geschreven worden dat dergelijke koppelingen voortaan automatisch uitvoert.
SRC:http://www.den.nl/abc/Mapping/

Mash-up

USE:mash-up
DEF:Een web 2.0-applicatie of website die bestaande informatie combineert tot een nieuwe online service. Bestaande data, zoals bijvoorbeeld foto’s van Flickr, video’s van Youtube, kaarten van Google, boeken of muziekbestanden kunnen zo in een andere presentatie hergebruikt worden. Daarvoor moet de informatie wel beschikbaar gemaakt zijn voor mash-ups.
SRC: http://www.den.nl/abc/Mash-up/

Metadata

USE:metadata
NT: administratieve metadata
NT: structurele metadata
NT: descriptieve metadata
DEF: Metadata zijn gestructureerde gegevens over identificatie, beheer, aard, gebruik en bewaarplaats van fysieke of digitale bronnen.
Er zijn drie categorieën metadata:

 • descriptieve metadata: gegevens voor het identificeren, contextualiseren en vinden van bronnen;
 • structurele metadata: gegevens die de relatie vastleggen tussen individuele bron die gezamenlijk een eenheid vormen;
 • administratieve metadata: gegevens over het beheer van de bron, m.n. rechtenbeheer, preservering en conservering, en technische kenmerken van de bron.

SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=123
SRC:http://www.den.nl/abc/Metadata/
SRC: http://openaccess.be/default.aspx?PageId=622
FR:http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf
FR: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx
FR: http://www.w3.org/People/Berners-Lee/Weaving/glossary.html
FR: http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook/introduction/definitions-and-concepts

Metadatastandaard

USE: metadatastandaard
RT: metadata
NT: standaarddatastructuur
NT:standaardbeschrijvingsregels
NT: standaardterminologie
DEF:Een metadatastandaard is een geheel van erkende afspraken, specificaties of criteria voor het creëren en structureren van metadata. Metadatastandaarden worden ontwikkeld, gepubliceerd en erkend om metadata binnen een gemeenschap beter uitwisselbaar te maken.
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)
SRC:http://framework.niso.org/node/24

Migratie

USE:migratie
RT:emulatie
DEF:Migratie is het verplaatsen van data van het éne systeem naar het andere. Dit wordt aangewend als duurzaamheidsstrategie om digitale informatie voor de lange termijn bruikbaar te houden, door het geschikt te maken voor nieuwe (versies van) software of computers. Op basis van migratietechnieken worden bestanden overgezet van een verouderd systeem naar een nieuwer, met zo veel mogelijk behoud van authenticiteit.
SRC: http://www.den.nl/abc/Migratie/
FR: http://www.archiefwiki.org/wiki/Migratie
FR:http://www.docam.ca/en/see-the-glossaurus.html
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=84

Moederbestand

USE:moederbestand
UF:masterfile
UF:archiefkopie
DEF:

 • Een moederbestand is het eerste bestand. Eerst zowel temporeel begrepen: het is het eerste bestand dat aangemaakt wordt. Maar ook eerst in kwaliteit: het benadert het origineel het dichtst.
 • Het moederbestand is het bestand waarvan alle verder kopieen worden afgeleid.
 • Het moederbestand is het bestand dat op lange termijn moet worden bewaard.

FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=397

Museumcatalogus

USE:museumcatalogus
RT:bibliotheekcatalogus
DEF:Een museumcatalogus is een volledige lijst van de werken die een museum bezit. Naast een aantal formele eigenschappen wordt in een museumcatalogus erg de nadruk gelegd op de inhoudelijke beschrijving, i.e. het afgebeelde. In tegenstelling tot een bibliotheekcatalogus bevat een museumcatalogus eerder beschrijvingen van unieke exemplaren.

NAS

USE:NAS
FT: Network Attached Storage
RT: SAN
DEF:Network Attached Storage (NAS) is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is. Dit systeem maakt gebruik van het TCP/IP protocol voor de dataoverdracht. NAS-apparaten zijn volwaardige fileservers. Bij NAS wordt het bestandssysteem beheerd vanuit het NAS systeem zelf, in tegenstelling tot SAN, waarbij het bestandssysteem beheerd wordt door servers. NAS systemen kunnen gebruikmaken van meerdere harde schijven die vaak in RAID staan.
SRC:http://nl.wikipedia.org/wiki/Network-attached_storage

OCR

USE:OCR
FT: optical character recognition
DEF:Optical Character Recognition, ofwel optische tekenherkenning, is een methode om geautomatiseerd tekens in een afbeelding te herkennen. Dit heeft als grootste voordelen dat de tekst voor machines hanteerbaar wordt (doorzoekbaar, indexeerbaar) en dat de grootte van het bestand ernstig gereduceerd kan worden.
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=113

Obsoleet

USE:obsoleet
DEF:Obsoleet betekent letterlijk 'verouderd, in onbruik geraakt'.
SN:De term wordt gebruikt voor in onbruik geraakte bewaar- en afspeelapparatuur. In onbruik geraakte apparatuur heeft tot gevolg dat gegevens op de bijpassende gegevensdragers niet meer uitgelezen kunnen worden.
FR:http://www.docam.ca/en/see-the-glossaurus.html

Offline

USE:offline
UF:cold storage
DEF:Het niet verbonden zijn met een computernetwerk. Offline informatie wordt bewaard op een medium dat niet is aangesloten op een netwerk, zoals een CD-ROM. Deze informatie moet dus eerst worden gekoppeld aan of overgezet naar de netwerkomgeving voordat raadpleging mogelijk is.
SRC: http://www.den.nl/abc/Offline/
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=3111

Offline browser

USE:offline browser
DEF:Met offline browsers kan je websites volledig of gedeeltelijk kopieren. Het is dus geen browser in de klassieke betekenis, maar een programma dat een door een website navigeert en een kopei van elke pagina bewaart. De kopie kan gebruikt worden om de website te archiveren of om de website te kunnen raadplegen wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is. Een gekopieerde (gearchiveerde) website biedt meestal niet dezelfde navigatie- en zoekmogelijkheden als de oorspronkelijke website.

Online

USE:online
UF:hot storage
DEF: Het direct verbonden zijn aan een netwerk. De informatie is opgeslagen op een netwerkserver die direct toegankelijk is, zodat de gegevens onmiddellijk getoond kunnen worden.
SRC: http://www.den.nl/abc/Online/
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1742

Online public access catalog

USE:OPAC
FT: online public access catalog
UF: iPAC
UF: internet public acces catalog
DEF:Een online public access catalog maakt van een catalogus of de thesaurus online beschikbaar. Bibliotheekmedewerkers en het publiek hebben gewoonlijk toegang via computers in de bibliotheek en vanaf thuis (of waar dan ook) via het Internet. OPAC's maken vaak deel uit van een geïntegreerd bibliotheeksysteem.
FR: http://www.den.nl/abc/Online-Public-Access-Catalog/

Open standaard

USE:open standaard
DEF:Een open standaard voldoet aan volgende voorwaarden:

 • De standaard is goedgekeurd en wordt onderhouden door een non profit organisatie. Verdere ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure.
 • De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt (al dan niet tegen betaling).
 • Er berusten geen juridische beperkingen (zoals patenten) op het gebruik van de standaard.

SRC: http://www.den.nl/abc/Open-standaard/
FR:http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/over-open-standaarden/
FR:https://www.ictu.nl/archief/noiv.nl/open-standaarden-en-open-source/wat-zijn-open-standaarden/index.html

Open VLACC

USE: open VLACC
FT:open Vlaamse centrale catalogus
DEF:Open Vlacc is één centraal bibliografisch achtergrondbestand met als doel een beschrijving te voorzien voor alle materialen die typisch zijn voor een openbare bibliotheekcollectie. Een bibliotheek moet daardoor op het moment dat zij een boek, cd, dvd, … wil opnemen in haar collectie, een beschrijving uit Open Vlacc kunnen overnemen zodat het catalogiseerwerk niet in elke bibliotheek opnieuw moet gebeuren.
SRC: http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Open-Vlacc/Open_Vlacc/

Opensourcesoftware

USE: opensourcesoftware
RT:FOSS
DEF:Software waarvan broncode beschikbaar is en aangepast mag worden. De rechten voor het gebruik van de software sluiten geen personen of groepen uit. Het verspreiden, kopiëren en wijzigen van de software is toegestaan en er hoeft geen licentiebedrag te worden betaald. Opensourcesoftware biedt een garantie voor de toepassing van open standaarden.
SRC:http://www.den.nl/abc/Open-Source-software/
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Opensourcesoftware
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=2926

Opmaak

UF:markup
USE:opmaak
DEF:Structurering van tekstdocumenten. Opmaak wordt gebruikt om onderdelen van een tekst te markeren ten behoeve van zoekfuncties of presentatie. Het kan gaan om het onderscheiden van elementen binnen een tekst (bijvoorbeeld een hoofdstuk of een paragraaf), maar ook om inhoudelijke kenmerken (bijvoorbeeld een persoonsnaam of een tijdsaanduiding) aan te geven.
SRC:http://www.den.nl/abc/Mark-up/


Preserveringsmetadata

USE: preserveringsmetadata
BT: metadata
BT: administratieve metadata
DEF: Preserveringsmetadata zijn metadata die de bewaring van het object moeten garanderen. Dit houdt informatie in over de staat van het object, maar ook checksums, informatie over back-ups, e.d. in. Preserveringsmetadata worden meestal beschouwd als een subset van administratieve metadata

Pulscodemodulatie

USE: Pulscodemodulatie
UF:Linear pulse code modulation
AB:PCM
DEF:Pulscodemodulatie (PCM) is een digitale voorstelling van een analoog signaal, waarbij de signaalwaarde op regelmatige tijdstippen bemonsterd wordt, en gekwantiseerd tot een serie waarden in een digitale (om precies te zijn binaire) code. PCM wordt gebruikt in digitale telefoonsystemen en is ook de standaardopslagvorm van digitaal geluid in computers, in verschillende bestandsformaten en op CD.
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pulscodemodulatie

Optische media

USE: optische media
DEF: Optische media zijn informatiedragers die uitgelezen kunnen worden door middel van een laser. De meeste gangbare optische media zijn slechts in beperkte mate te gebruiken als bewaarmiddel voor digitale data. De kwaliteit van de fabricage, druk- of brandproces en opdruk behoren tot de aspecten die de levensduur van bijvoorbeeld een cd-rom bepalen.
FR: http://www.cdduplicator.nl/uitleg/cd-techniek-1.html
FR:http://www.edavid.be/davidproject/teksten/Richtlijn2.pdf

Peer-to-peer

RT:P2P
USE:peer-to-peer
DEF:Type netwerk waarbij de aangesloten computers gelijkwaardig zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een client-servernetwerk, waar sprake is van een centrale computer van waaruit gegevens worden gedistribueerd. P2P-netwerken zijn vooral nuttig voor een open uitwisseling van gegevens tussen computers van particulieren. In een P2P-netwerk wordt dynamisch vastgesteld welke computers op dat moment zijn aangesloten. Vanaf die computers kunnen gegevens opgehaald worden.
SRC: http://www.den.nl/abc/Peer-to-peer/
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

Persistent Identifier

USE: identifier
RT:persistent identifier
DEF:Aan de hand van een identifier kan een object, persoon of instelling uniek herkend en teruggevonden worden. Zowel voor vindbaarheid als voor duurzaamheid is het nodig dat objecten op een persistente (duurzame) manier te benaderen zijn. Een webadres kan veranderen of een document krijgt een andere vorm. Het resultaat: een foutmelding op internet dat het gezochte materiaal niet langer meer hier te vinden is; een gebroken link of 'page not found'.
Met een ‘Persistent Identifier’ krijgt elk digitaal object een nummer dat tot het einde der tijden dit digitaal object representeert. Zo wordt ook voorkomen dat citaties niet meer leiden naar de bedoelde publicatie, omdat het webadres is veranderd. Het persistente nummer verwijst altijd naar het digitale object, ongeacht de veranderende onderliggende ‘locator’ technologie. Nu zijn het nog webadressen, in de toekomst kan de locatie van een object totaal anders zijn.
SRC:http://www.surffoundation.nl/nl/themas/openonderzoek/infrastructuur/Pages/persistentidentifier.aspx
FR:http://www.rsp.ac.uk/documents/briefing-papers/2011/PersistentIdentifiers_RSP_0811.pdf

Portaal

USE:portaal
DEF:Een portaalsite is een website die diverse gerelateerde aanbieders van informatie in een overzicht presenteert.
SRC:http://www.den.nl/abc/Portal/
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1773
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal_(internet)

Preservering

USE:preservering
RT:conservering
RT:restaureren
DEF: Preservering is het ingrijpen in de omgevingsfactoren en de procedures voor de hantering van een document om het risico op schade aan documenten tegen te gaan of zo beperkt mogelijk te maken.
De preservering van digitale documenten tracht zowel de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de bitsequentie als die van invloed zijn op de representatie van de bitsequentie te beheersen (emulatie). Digitale documenten vereisen bijzondere aandacht wat betreft hun toegankelijkheid, integriteit en authenticiteit op midden en lange termijn, als gevolg van de veranderingen in of het obsoleet worden van de onderliggende technologie.
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#preservation
SRC: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#digitalpreservation
FR: http://www.dpconline.org/advice/preservationhandbook/introduction/definitions-and-concepts
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=78
FR:http://www.archiefwiki.org/wiki/Preservering
FR:http://groups.google.com/group/ltdprm/browse_thread/thread/dca55e3893ded907?hl=en#

Protocol

USE:protocol
DEF:Een set regels waaraan computers zich moeten houden om ze met elkaar te laten communiceren, bijvoorbeeld om gegevens uit te wisselen of een applicatie te starten.
SRC:http://www.den.nl/abc/Protocol/
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1299
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Protocol#Communicatieprotocollen

Publiek domein

USE:publiek domein
RT:auteursrechten
DEF:Werken die tot het publiek domein behoren zijn werken waarop geen auteursrechten (meer) van toepassing zijn.
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

Raadplegingskopie

USE:raadplegingskopie
DEF: Een raadplegingskopie is een digitale kopie die (veelal) van een lagere kwaliteit en kleiner is dan het origineel (de moederkopie of 'master'). Daardoor neemt het minder bandbreedte in beslag en is het makkelijker raadpleegbaar.
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1584

Radio Frequency Identification

USE:RFID
AB: RFID
FT:radio frequency identification

RFID

FT:radio frequency identification
USE:RFID
AB:RFID
DEF:Technologie waarmee via radiofrequenties informatie uit chips kan worden gelezen, meestal ten behoeve van identificatie van objecten of personen. De chips zijn opgenomen in RFID-labels of RFID-tags. Een RFID systeem bestaat uit de combinatie van RFID-labels en een lezer.
HN: In de toekomst vervangen deze misschien de klassieke barcode
FR:http://www.den.nl/abc/Radio-Frequency-Identification/
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification

Ranking

USE:ranking
UF: pageranking
UF: googleranking
DEF: De rangschikking van zoekresultaten in een informatiesysteem. Er zijn diverse criteria waarop de rangschikking gebaseerd kan worden:

 • hoe vaak het woord waarmee gezocht is voorkomt in de bron (bijvoorbeeld een tekstdocument);
 • de plaats van het woord in de bron (bijv. in de titel, in een voetnoot of in het internetadres;
 • hoe vaak de bron door anderen is geraadpleegd;
 • hoe vaak er met hyperlinks naar wordt verwezen vanuit andere bronnen.

Hoe beter een bron voldoet aan de criteria, des te hoger zal hij in de lijst van zoekresultaten getoond wordt.
SRC: http://www.den.nl/abc/Ranking/
FR: http://en.wikipedia.org/wiki/Ranking

Rasterafbeelding

USE:rasterafbeelding
UF:rasterbeeld
UF:bitmap
DEF: Bij een rasterafbeelding wordt de afbeelding beschreven als een geheel van punten waarvan de kleur gedefinieerd wordt. Het nadeel is dat bij vergroten de individuele punten (pixels) zichtbaar worden. Een alternatief zijn vectoriële afbeeldingen.

Restauratie

USE:restauratie
RT:preservering
RT:conservering
DEF: Restauratie is ingrijpen in het document om het fysische, chemische en/of biologische afbraakproces om te keren en het document te herstellen in zijn oorspronkelijk gedaante.
Restauratie van digitale documenten kan een herstelling zijn van fysieke drager (bvb plakken van een magneetband) om de toegankelijkheid van de bitsequentie te verzekeren, of het herstellen van de bitsequentie zelf door het verloren stuk van de codering te reconstrueren. SRC: http://nfsa.gov.au/preservation/glossary/restoration
SRC: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1914
FR:http://www.archiefwiki.org/wiki/Restaureren

RDF triple store

USE:RDF triple store
UF: triplestore
BT: RDF
DEF:RDF Triple Stores zijn opslagsystemen (databases) voor metadata die in RDF zijn uitgedrukt. RDF kenmerkt zich door het gebruik van drie elementen ('triple'): object-eigenschap-waarde.
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Triplestore

Rechten metadata

USE:juridische metadata

RAID

DEF:RAID is een afkorting van redundant array of independent disks. In een RAID worden meerdere harde schijven tot een logische eenheid samengevoegd. Het doel is de veiligheid en/of de snelheid van de opslag te verbeteren. De gegevens worden doorgaans op meer dan één schijf opgeslagen (redundant), zodat een probleem met één schijf niet meteen tot gegevensverlies leidt. Deze verdeling kan op verschillende manieren en volgens verschillende niveaus, die aangeduid worden met een nummer (van 0 tot 6). RAID5 gebruikt minsten drie schijven, RAID1 gebruikt er twee. RAID0 gebruikt slechts een schijf, maar zorgt wel voor prestatieverbetering tegenover een gewone harde schijf (HD), maar is echter ook minder veilig.
SO:http://en.wikipedia.org/wiki/RAID

Registratiesoftware

USE:registratiesoftware
DEF:Software voor het digitaal registeren en beheren van erfgoedcollecties. Er bestaan verschillende soorten pakketten voor verschillende sectoren. Goede pakketten kunnen zorgen voor standaardisatie. Vaak zijn de velden binnen een systeem gebaseerd op een standaard, zoals basisregistratie (of een uitbreiding daarvan) of Dublin Core.
DEF:http://www.den.nl/abc/Registratiesofware/

Resolutie

USE:resolutie
DEF:Resolutie is de term die gebruikt wordt om het aantal beeldpunten (pixels) per oppervlakte-eenheid (veelal inches) aan te geven. Resolutie is een maat voor de kwaliteit van de afbeelding. Voor weergave op een scherm spreken we over pixels per inch (PPI), voor drukwerk over dots per inch (DPI).
FR:http://www.den.nl/abc/Resolutie/
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_(digitale_beeldverwerking)

Repository

USE:repository
UF: repertorium
RT: digitaal depot
DEF:Opslagvoorziening voor (meestal wetenschappelijke) publicaties en andere (bijbehorende) digitale objecten, zoals videobestanden. In tegenstelling tot een digitaal depot hoeft een repository geen voorzieningen te hebben om de duurzaamheid van de bestanden voor de lange termijn te garanderen.
SRC: http://www.den.nl/abc/Repository/
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=100

Sample rate

USE: bemonsteringsfrequentie

SAN

AB: SAN
USE: SAN
FT: storage area network
DEF: In de IT is een Storage Area Network (SAN) een architectuur die dient als koppeling tussen servers (initiator) en opslagapparaten (target). Denk hierbij aan disk arrays, tape libraries and optical jukeboxes. Dit gebeurt op zo'n manier dat het voor het besturingssysteem lijkt alsof het opslagapparaat direct is aangesloten. Omdat de server en opslag fysiek van elkaar zijn losgekoppeld is het beheer van het opslagsysteem eenvoudig uit te voeren zonder de server uit bedrijf te nemen.
SRC:http://nl.wikipedia.org/wiki/Storage_area_network

Scope note

USE: scope note
DEF:De scope note omschrijft de betekenis en de gebruiksmogelijkheden die een concept of term in een thesaurus heeft. Het verschilt van een definitie in een woordenboek in het feit dat het niet alle betekenissen van een woord wil noemen maar het één enkele betekenis vastlegt.
SRC: http://www.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/richtlijnen
SRC: BDI-terminologie / P.J. van Swigchem en E.J. Slot

SRU

USE:SRU
AB:SRU
FT: search and retrieve URL service
SRU is een eenvoudig toe te passen standaard om 'realtime' informatie van een of meer contentleveranciers op te halen met behulp van een zoekopdracht ('query'). Erfgoedinstellingen die gedigitaliseerd erfgoed via SRU vindbaar maken, maken het mogelijk dat hun data (zowel metadata als digitale objecten) in wisselende presentaties aan eindgebruikers kunnen worden getoond.
SRC:http://www.den.nl/abc/Search-and-Retrieve-URL-Service--/
FR:http://www.loc.gov/standards/sru/

Semantische web

USE: semantische web
UF: web3.0
DEF:Derde generatie websites, die in staat moeten zijn betekenisvolle informatie tussen servers uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst. Een web dat internetpagina’s kan begrijpen. De betekenisgeving wordt meestal gebaseerd op gestructureerde annotaties of metadata. Door de overeenkomende structuren kunnen automatisch inhoudelijke relaties binnen en tussen documenten worden gelegd en baseert zich daarvoor op de principes van Linked Open Data. Het semantisch web is nog in ontwikkeling.
SRC: http://www.den.nl/abc/Web-3.0/

Server

USE:server
UF:host
DEF:Een computer die diensten verleent aan andere computers in een netwerk. De server wordt vaak aangeduid met een verwijzing naar het soort diensten dat verleend wordt. Een fileserver stelt harddiskruimte beschikbaar voor opslag van documenten, een webserver maakt documenten beschikbaar op het web, een mailserver ontvangt en verstuurt e-mail.
SRC: http://www.den.nl/abc/Server/
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/Server

Social bookmarking

USE: social bookmarking
RT:folksonomy
DEF:Het online en openbaar opslaan van verwijzingen naar bijvoorbeeld favoriete websites, foto’s, of berichten met de bedoeling de gegevens met anderen te delen.
SRC: http://www.den.nl/abc/Social-bookmarking/
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking

Software distributie

UF:distro
UF:distributie
DEF: Een geheel van bij elkaar horende softwarepakketjes die min of meer klaar zijn voor gebruik en samen een toepassing vormen. Soms is dit in de vorm van een installatiepakket (een programma dat er voor zorgt dat alle onderdelen op de juiste plaats worden geïnstalleerd en dat eventuele aanpassingen in het besturingssysteem doorvoert). In andere gevallen moet de gebruiker zelf nog aanpassingen aan de installatie uitvoeren. Aanvankelijk duidde 'distributie' op verschillende versies van het open source besturingssysteem Linux. De term wordt nu in een bredere betekenis gebruikt, vooral in de context van Open Source software (OSS).
SO:http://en.wikipedia.org/wiki/Software_distro

Standaard

USE: standaard
DEF: Officiële, nationaal of internationaal overeengekomen afspraak (geregistreerd bij een standaardisatie-instituut als ISO) of een in de praktijk algemeen gebruikte afspraak (‘de facto standaard’). Door standaarden neemt de mogelijkheid tot uitwisseling en samenwerking toe. Standaarden ondersteunen efficiënte informatieverwerking, zowel binnen een instelling (bijvoorbeeld om informatie uit diverse eigen bronnen te kunnen combineren of bij het overstappen op een ander informatiesysteem) als tussen samenwerkende instellingen (bijvoorbeeld bij het onderhouden van gemeenschappelijke informatiediensten).
SRC:http://www.den.nl/abc/Standaard/
FR:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=90

Standaardbeschrijvingsregels

USE: standaardbeschrijvingsregels
UF: metadata content standard
BT: metadata standaard
DEF: Standaardbeschrijvingsregels zijn een gepubliceerde reeks formele afspraken voor de inhoud, volgorde en syntax van gegevens. Standaardbeschrijvingsregels verzekeren de inhoudelijke consistentie en uitwisselbaarheid van gegevens over een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen.
FR: Voorbeelden zijn het Move Invulboek, CCO of RDA. In het luik standaarden vind je een overzicht van dergelijke standaarden.
FR :http://framework.niso.org/node/24

Standaarddatastructuur

USE:standaarddatastructuur
UF:metadata structure standard
BT:metadata standaard
RT: datastructuur DEF: Een gepubliceerde datastructuur voor een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen. Een standaarddatastructuur verzekert de formele consistentie en uitwisselbaarheid van gegevens over een bepaalde categorie objecten, documenten of bronnen.
FR:http://www.den.nl/abc/Metadataschema%0D%0A/
FR:http://framework.niso.org/node/24
FR: Voorbeelden zijn DC, MARC21 en EN 15907. In het luik standaarden vind je een overzicht van standaarddatastructuren.

Standaardterminologie

USE:standaardterminologie
UF:Data value standards
BT:Metadatastandaard
DEF: Standaardterminologieën zijn gepubliceerde verzamelingen van woorden, zinsnedes en symbolen die verwijzen naar de concepten of onderwerpen in een bepaald onderzoeksveld, studiedomein of activiteit en waarvoor de betekenis duidelijk vastgelegd is. Standaardterminologieën verbeteren de doorzoekbaarheid van collecties.
FR: Voorbeelden zijn AAT-NED, LCSH, ISO 3166: Country Codes. In het luik standaarden vind je een overzicht van standaardterminologieën.
FR: http://framework.niso.org/node/24

Streaming

USE:streaming
DEF:Techniek waardoor een beeld-, audio- of videobestand kan worden weergegeven zonder dat het nodig is om te wachten tot het bestand volledig is gedownload. Een plug-in, aan de webbrowser toegevoegd, decomprimeert en leest de gegevens terwijl ze door de computer worden binnengehaald.
SRC:http://www.den.nl/abc/Streaming/

Structurele metadata

USE:structurele metadata
BT: metadata
DEF: Structurele metadata bevatten informatie over de structurele samenhang van de onderdelen van een digitaal object, zoals het aantal en de volgorde van de hoofdstukken of de ordening van een aantal afbeeldingen.
SRC: http://www.packed.be/nl/guide/imap_guide/category/metadata_ck/
SRC: http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf

Tag

USE:tag
DEF:Een code of trefwoord waarmee een stukje informatie (element) 'gemerkt' wordt. In XML-, SGML- of HTMLcode worden tags omgeven door <scherpe haken> (met eventuele generische identifier en attributen) en wordt het element afgesloten met een eindtag.
SRC:http://www.w3.org/2003/glossary/keyword/All/tag.html?keywords=tag

Tagcloud

USE:tagcloud
DEF:Visueel aantrekkelijk geordende verzameling van trefwoorden (tags). In een tagcloud wordt getoond welke tags vaak voorkomen in een databestand (groter, andere kleur) en wat hun onderlinge relaties zijn.
SRC: http://www.den.nl/abc/Tagcloud/
FR: http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud

Tagging

USE:tagging
DEF:Het toevoegen van inhoudelijk beschrijvende trefwoorden aan informatie zoals artikels, weblogberichten, foto's of films. Tagging bevordert de vindbaarheid van informatie in zoeksystemen. Het toekennen van tags kan door professionals zoals registratoren of bibliothecarissen gedaan worden maar ook door leken. Dan spreek je van social tagging of folksonomy.
SRC:http://www.den.nl/abc/Tagging/
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud

Technische metadata

USE: technische metadata
BT: administratieve metadata
BT: metadata
DEF: Technische metadata zijn aan vorm van administratieve metadata die betrekking hebben op de creatie-, bewaring- en coderingsmethodes of -formaten van een digitaal object. Deze data beschrijven het object op bestandsniveau. Dit houdt aspecten in als de bestandsgrootte, het kleurenschema, datum van de creatie van het bestand, vereiste weergave-apparatuur, …
SRC:http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf


Thumbnail

USE: thumbnail
UF:miniatuur
DEF: Een thumbnail is een verkleind digitaal beeld of foto. Zo'n miniatuur kan worden gebruikt op websites om het dataverkeer laag te houden, doordat dan niet het originele (veel grotere) bestand gedownload hoeft te worden. Aan de thumbnail kan een hyperlink worden toegevoegd die naar het grotere origineel verwijst. Hierdoor wordt de originele foto alleen gedownload wanneer bezoekers die graag willen zien.
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Miniatuur_(computer)

Toegankelijkheid

USE:toegankelijkheid
UF:accessibility
UF:vindbaarheid
DEF:De mogelijkheid om relevante informatie terug te vinden via zoekopdrachten, catalogi, indexen e.d. Een hogere mate van ontsluiting, i.e. het verhogen van het aantal zoekingangen, resulteert in een hogere mate van toegankelijkheid. Vooral in een digitale omgeving wordt toegankelijkheid (vindbaarheid) bevorderd door het gebruik van metadatastandaarden.
SRC:http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=161
FR: http://www.archiefwiki.org/wiki/Toegankelijkheid

Transcriptie

USE: transcripte
SN:digitalisering tekstdocumenten
DEF:Transcriptie is het omzetten van tekst (in de vorm van beeld of geluid) naar machineleesbare tekens. Gescande afbeeldingen kunnen door middel van OCR worden omgezet. Oo voor audiobestanden is speciale software ontwikkeld voor het transcriberen. Vaak gebeurt transcriptie echter nog handmatig of vereist dit nog menselijke controle.

U-Matic

UF:3/4 U-matic
USE:U-matic
DEF: U-matic is een analoge videocassette. Het werd in 1970 ontwikkeld door Sony. Het was de eerste tape in een cassette, waardoor de tape beter beschermd was. De tape had een breedte van 3/4 van een inch, vandaar ook de naam 3/4 U-Matic. De U-Matic S was de variant voor in kleinere en meer draagbare camera's.
FR:http://en.wikipedia.org/wiki/U-matic

Uniform Resource Identifier

AB: URI
USE:URI
FT: uniform resource identifier
NT: URL
NT: URN
DEF:URI's zijn unieke verwijzingen naar digitale objecten. Dat kunnen afbeeldingen zijn, teksten, filmpjes, maar ook metadata-records in een collectieregistratiesysteem. Er zijn twee soorten URI's: URL's (Uniform Resource Locators) identificeren de plaats waar iets staat; URN's (Uniform Resource Names) geven het bestand een vaste naam.
SRC: http://www.den.nl/abc/Uniform-Resource-Identifier/
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=1769

Uniform Resource Locator

AB:URL
USE:URL
FT:uniform resource locator
UF:webadres
Het unieke adres dat de locatie van een webdocument of andere bron op internet aangeeft. De URL bestaat in de regel uit:

 • een aanduiding van een communicatieprotocol (http, https, ftp);
 • een naam van de server of het internetdomein (www.den.nl);
 • de naam of aanduiding van het betreffende digitale object (index.html).

SRC:http://www.den.nl/abc/Uniform-Resource-Locator/
FR: http://www.archivists.org/glossary/term_details.asp?DefinitionKey=2372

User generated content

USE:USER GENERATED CONTENT
AB:UGC
DEF:Een inhoudelijke bijdrage (video-, audio-, of tekstmateriaal) van niet-professionele gebruikers aan een online medium. Voorbeelden zijn recensies, weblogs of bijdragen aan Wikipedia.
SRC:http://www.den.nl/abc/User-Generated-Content/
FR: http://nl.wikipedia.org/wiki/User-generated_content

Vectorafbeelding

USE:vectorafbeelding
DEF: In een vectorafbeeldingen wordt een beeld bepaald door middel van meetkundige elementen zoals punten, lijnen en cirkels. Deze elementen worden beschreven van wiskundige vergelijkingen. De elementen krijgen vervolgens eigenschappen toebedeeld zoals kleur en dikte. Doordat niet zozeer hun absolute waarden vastliggen danwel hun onderlinge verhoudingen, zijn de elementen makkelijker aanpasbaar, wat veelal betekent de grootte van de afbeeldingen makkelijker kan aangepast worden. Het bekendste vectoriële afbeeldingsformaat voor het internet is 'Scalable Vector Graphics' (SVG). Tegenover vectorafbeeldingen staan rasterafbeeldingen, waarbij het beeld wordt bepaald aan de hand van beeldpuntent (pixels).

Video 8

USE: video 8
DEF: Video 8 is een analoog videosysteem voor amateurgebruik, gestandaardiseerd door een groot aantal elektronicafabrikanten, waaronder Philips, Sony en Matsushita. Dankzij het kleine formaat van de videobanden en de in verhouding lage prijs werd dit systeem een groot succes. Video 8 heeft niets te maken met Super 8.
SRC: http://nl.wikipedia.org/wiki/Video_8

Video capture board

USE:video capture board
DEF:Een video capture board is een hardware onderdeel van een computer dat het toelaat een analoog videosignaal binnen te nemen. Deze kaart voert de analoog / digitaal conversie uit.

Vindbaarheid

USE: toegankelijkheid

Virtueel

USE:virtueel
DEF:Virtueel is een schijnbare of gesimuleerde werkelijkheid. Bijgevolg is deze andere andere wetmatigheden onderworpen als de materiële werkelijkheid.

Web 2.0

USE:web 2.0
RT: user generated content
DEF:De tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web. Het gaat over de verandering van het web als verzameling aanbodgerichte websites naar een platform voor interactieve webapplicaties, waarmee iedereen die dat wil, informatie of kennis kan delen.
SRC:http://www.den.nl/abc/Web-2.0/
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

Web 3.0

USE:web 3.0
UF:semantische web
DEF:Derde generatie websites die in staat moeten zijn betekenisvolle informatie tussen servers uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst. Een web dat internetpagina’s kan begrijpen. De betekenisgeving wordt meestal gebaseerd op gestructureerde annotaties of metadata. Door de overeenkomende structuren kunnen automatisch inhoudelijke relaties binnen en tussen documenten worden gelegd. Het semantisch web is nog in ontwikkeling.
SRC:http://www.den.nl/abc/Web-3.0/
HN:Tim Berners-Lee introduceerde het begrip 'semantic web' in 1999.
RF: http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web

Webapplicatie

USE:webapplicatie
DEF:Webapplicatie is een term die wordt gebruikt voor een programma dat op een webserver draait en via de webbrowser kan worden benaderd. Een webapplicatie bestaat uit één of meerdere scripts (zie server-side scripting) die gebruikmaken van dezelfde brongegevens op een webserver. Die brongegevens kunnen bijvoorbeeld in een database staan. Een voorbeeld van een webapplicatie wordt gevormd door webmailapplicaties (zoals Hotmail) die een gebruiker in staat stellen om e-mail te ontvangen en versturen met een webbrowser. Een dergelijke applicatie bestaat onder andere uit een aanmeldpagina, een overzichtspagina met de onderwerpen van de ingekomen e-mailberichten, een pagina om een specifiek bericht te lezen, een pagina om een nieuw bericht te schrijven en een script om het nieuwe bericht te versturen.
SRC:http://nl.wikipedia.org/wiki/Webapplicatie

Webdienst

USE:webdienst
UF:webservice
DEF:Dienst die via het web wordt aangeboden aan een specifieke gebruikersgroep, zoals online verkoop van kaarten voor een tentoonstelling, of het automatisch kunnen converteren van een metadataschema naar een ander schema.
SRC: http://www.den.nl/abc/Webdienst/

Webgemeenschap

UF: virtuele community
DEF: Een online gemeenschap van gelijkgestemden. Een virtuele ontmoetingsruimte waar bezoekers met elkaar in contact kunnen komen en informatie uit kunnen wisselen over een gedeeld interessegebied, samen spellen kunnen spelen of software kunnen ontwikkelen.
Bron: het Woordenboek voor Digitaal Erfgoed (Digitaal Erfgoed Nederland)

Website

UF: site, internetsite
DEF: Een verzameling bij elkaar horende webpagina's die informatie over een bepaalde organisatie of een bepaald onderwerp biedt.
SRC: Woordenboek voor Digitaal Erfgoed (Digitaal Erfgoed Nederland)

Websitearchivering

DEF: In een websitearchief zijn websites (of delen ervan) opgeslagen zoals die er op een bepaald moment uitzagen. Ook achterliggende systemen kunnen gearchiveerd worden, bijvoorbeeld achter een website draaiende databases. Het duurzaam bewaren en beschikbaar houden van verschillende versies van websites wordt in Nederland door de Koninklijke Bibliotheek onderzocht en uitgevoerd. Een voorbeeld van een websitearchief is the Internet Archive, waar je met de ‘Way back Machine’ veel websites uit het verleden kunt terugbekijken.
SRC: het Woordenboek voor Digitaal Erfgoed (Digitaal Erfgoed Nederland)'

Widget

USE:widget
DEF:Een simpele softwaretoepassing met meestal een eenduidige en veelgebruikte functie om een bestaande gebruikersinterface in te vullen of te verrijken. Widgets zijn vooral populair als toepassing op het bureaublad op een PC, bijvoorbeeld een klok, een weergave van de stand van de maan of een digitaal fotollijstje met wisselende afbeeldingen. SRC:http://www.den.nl/abc/Widget/

Wiki

USE:wiki
DEF: Een website over een bepaald onderwerp waar gebruikers hun kennis kunnen delen door collectief teksten te schrijven en te redigeren. Sommige wiki's, zoals Wikipedia, staan open voor iedereen. Andere wiki's, die als kennisinstrument binnen bedrijven worden gebruikt, zijn afgesloten voor buitenstaanders. Wiki's behoren tot de bekendste verschijningsvormen van Web 2.0.
SRC:http://www.den.nl/abc/Wiki/
FR:http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiki

World Wide Web

USE:world wide web
AB:www
UF: web
UF:wereldwijde web
DEF: Het geheel aan digitale documenten en andere bronnen die op webservers zijn opgeslagen en op internet door middel van hyperlinks vindbaar en raadpleegbaar zijn.
SRC:http://www.den.nl/abc/World-Wide-Web/

Wrapper

USE:containerformaat

Zoekmachine

USE:zoekachine
DEF:Programma op het internet waar je één of meer zoekwoorden kunt invoeren om informatiebronnen te kunnen vinden. De zoekmachine geeft een geordende resultatenlijst met bronnen waarin deze zoekwoorden voorkomen. Google, Yahoo en Ilse zijn voorbeelden van zoekmachines.
SRC: http://www.den.nl/abc/Zoekmachine/

Meer weten

Als je de gezochte term niet in onze lijst vindt, kijk dan eens op een van de onderstaande pagina's.