Logo CEST

TIFF

Uit CEST - Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox | PACKED vzw Expertisecentrum Digitaal Erfgoed

Ga naar: navigatie, zoeken
Acroniem TIFF
Naam Tagged Image File Format
Organisatie Adobe Systems Inc.
Beschrijving TIFF werd in 1968 ontwikkeld als uitwisselingsformaat, maar wordt nu vaak gebruikt als formaat voor langetermijnbewaring. Het formaat biedt naast ongecomprimeerde opslag (hoewel binnen TIFF ook compressie mogelijk is) vele mogelijkheden om beelden hoogwaardig op te slaan. Zowel bitonale, grijswaarden en kleurenbeelden kunnen met verschillende bitdieptes worden opgeslagen.
Het TIFF- formaat is zo flexibel opgezet dat het mogelijkheid biedt extensies te schrijven boven op het basisbestand. Deze extensies kunnen problematisch zijn voor langetermijnarchivering omdat de ondersteuning van sommige extensies gering is. Er wordt daarom in geval van archivering geadviseerd gebruik te maken van het zogenaamde TIFF-basisbestand, zonder interne compressie: TIFF baseline 6.0 uncompressed. Een extra voordeel van het TIFF-formaat is dat het erg goed bestand lijkt tegen datacorruptie.
Statuut CEST minimale standaard
Expertisedomein Audio-Visuele collecties; Duurzaamheid;
Type beeldformaten
Software
Documentatie http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000072.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://www.awaresystems.be/imaging/tiff/faq.nl.html


Een concrete vraag in verband met je eigen project? Vraag advies aan PACKED vzw.

Jouw opmerkingen

Schrijf eerst 4 tildes (~) en voeg dan je opmerking toe.

 • goed of slechte ervaringen?
 • Admin (overleg) 10 nov 2012 22:58 (CET) Er zijn nogal wat problemen met het evalueren van de conformiteit van een bestand aan de TIFF-standaard - ook wanneer dit met JHOVE of JHOVE2 gebeurt. Lees hierover onder meer deze blogpost.
 • Deze pagina vermeld TIFF/IT als opvolger voor Baseline TIFF. Bij een vluchtige blik op internet ontdek ik dat TIFF/IT reeds bestaat sinds 1996 en de verspreiding ervan beperkt bleef. Het formaat maakt standaard gebruik van CMYK en werd sinds 2005 grotendeels verdrongen door PDF/X. Zou iemand kunnen motiveren waarom TIFF/IT hier als opvolger voor TIFF staat?
  HVS: is inderdaad achterhaalde informatie; is geactualiseerd (en opnieuw in overeenstemming gebracht met DEN ICT-register.) -ok
 • Bij TIFF staat: "Af te raden extensie is met name het TIFF multipage formaat". Wat is de ratio achter deze aanbeveling? Waarom beschouw je multi-page TIFF als extensie? M.i. bevat de baseline TIFF alle handvaten voor (de interpretatie) van een multipage TIFF.
  HVS: klopt: multipage is geen extensie, maar hoort tot Baseline TIFF 6.0 specificatie (p. 36). Beschrijving is gewijzigd.
 • Als ik bij het opslaan van een TIFF bij byte order IBM PC aanklik, krijg ik als byte order "II" of little-endian. Als ik bij byte order Mac aanklikt, is de byte order daarentegen "MM" of big-endien. Beiden vallen onder de specificaties van Baseline TIFF v6. Wil dit zeggen dat ze ook allebei vallen onder de standaard Uncompressed Baseline IBM TIFF v6.0? Zoja, waarvoor staat dan precies die IBM in de standaard?
  Interessante tekst gevonden: Endianness White Paper van Intel (http://www.intel.com/design/intarch/papers/endian.pdf)
  Maar biedt niet echt een oplossing. Ik begrijp hieruit dat zowel litlle-endian als big-endian hun voor- en nadelen hebben. Iedere keer dat een computer een bestand opent moet hij weten hoe de data zijn gestructureerd: little-endian of big-endian. Als de CPU van de computer bijvoorbeeld big-endian (Mac) is geconfigureerd en het bestand is little-endian (voor PC) moet eerst de byte order worden omgekeerd. Ik veronderstel dat indien men ervan uit gaat dat de meerderheid van de computer PC's (en dus little-endian) is, men dit omkeren van de bytes wil uitsluiten door het bestand little-endian te structureren. Aan platform porting blijken immers enkele gevaren verbonden die te maken hebben met data storage en shared memory, data transfer en data types (zie p. 11-13). Dat begrijp ik nog allemaal. Volgens Wikipedia: "Geen van beide systemen heeft specifieke voordelen, maar Intel gebruikt in zijn x86-processors het little-endian-systeem, waardoor deze tegenwoordig veruit het meest toegepast wordt bij processoren. Bij de uitwisseling van gegevens tussen computers met verschillende endianness kunnen fouten ontstaan indien geen rekening wordt gehouden met dit verschil."
  Maar dan blijft de vraag wat men de persoon of instelling aanraadt die voor archivering van de bestanden Mac computers gebruikt. Volgens de Mac OS X Developer Library zijn PowerPC-based Macintosh computers big endian geconfigureerd terwijl Intel-based Macs little-endian configuratie gebruiken (http://developer.apple.com/library/mac/#documentation/DeviceDrivers/Conceptual/WritingPCIDrivers/endianness/endianness.html). Aangezien lijkt me een extra reden om little endian te gaan. Elke nieuwe Mac is vandaag uitgerust met een Intel processor (http://www.apple.com/benl/why-mac/better-hardware/).
  Hiermee is het raadsel opgelost, denk ik. (RV)